Havet er fyldt med farver og former, dyr og liv i en uendelighed. “Kreative udtryksformer – billede og værkstedsarbejde” er også et sted med et hav af muligheder. 

Vi mener, at alle har evnen til at være kreativ, men ikke alle vil nødvendigvis udvikle denne evne af sig selv, hvilket er grunden til, at vi som pædagoger ønsker at hjælpe børn og borgere med at skabe grobund for, at de kan dyrke og pleje deres kreativitet (Resnick 2019, s. 31). 

Vi ønsker at give dem en motiverende tilgang til at udvikle deres kreative evner, samt hvordan de bruger deres fantasi, ift. at kunne bidrage med kreativ tænkning i deres egen udvikling.  

Aktivitetsforløb:

Begrundelsen for vores valg af materialer var at, ostevoks ikke er et materiale, vi har set, hørt eller arbejdet med ude i praksis. Vi syntes derfor, det kunne være spændende at introducere til nye materialer, som er let anvendelige og kan bruges i mange sammenhænge.  

I vores aktivitet har vi taget udgangspunkt i havet som tema, hvor vi vil bruge materialerne ståltråd og ostevoks til at få deltagerne til at skabe elementer fra havet. Vi vil starte aktiviteten med at præsentere deltagergruppen for havet som tema, med en malet baggrund af liv under vandet, samt eksempler på elementer under vandet, dog lavet af andet materiale end hvad gruppen får udleveret. 

Vores ønske er, at målgruppen skal inspireres til at udforme et værk i relation til havet, da de nu selv skal skabe, hvad deres fantasi igangsætter. De skal skabe deres værker med nye og ukendte materialer, som er ståltråd og ostevoks. 

Gruppen går nu i gang, og har 10-15 minutter til at udforme et værk i de udleverede materialer, med udgangspunkt i havet. Vi vil til slut lade deltagerne udstille deres værk på den havbaggrund, som bruges som inspiration til værkerne, og derefter starte en samtale om, hvordan både vi og deltagerne mener, aktiviteten er forløbet.  

Mål og rammer:

Målet med vores aktivitet er at åbne op for et nyt kendskab til et materiale, man ikke nødvendigvis plejer at arbejde med i pædagogisk praksis. Vores ønske med denne aktivitet er, at individet får et kendskab til nye og måske ukendte materialer, samt at turde lade sin kreativitet og fantasi tage over og skabe noget unikt, samt får en følelse af succes med deres bidrag til det afsluttende kunstværk. 

I denne aktivitet er vores målgruppe andre pædagogstuderende, da vi udfører den i forbindelse med Seminardagen. Dog har vi in mente, at man kan koble det til vores specialisering, som er skole/fritid. Hvis man udfører aktiviteten i praksis, tænker vi, at deltagerantallet ville passe godt med ca. 18-25 deltagere, dvs. fx en skoleklasse, hvor der hertil vil være 2 voksne tilstede. 

I forhold til de fysiske rammer er der ikke specielle krav, udover at aktiviteten går ud på, at de studerende skal forme et værk med inspiration fra havet. Materialer som vi bruger i denne aktivitet er: ostevoks (sort eller hvid), ståltråd, snor, osteskærer, tegninger/billeder og baggrund som inspiration. 

Didaktiske overvejelser:

Ud fra vores valgfag ‘kreative udtryksformer – billede og værkstedsarbejde’, tager vi udgangspunkt i Austring og Sørensens definition af begreberne ‘fantasi’ og ‘kreativitet’. Fantasien kan i denne aktivitet komme til udtryk ved, at deltagerne først bliver introduceret til temaet havet, og derefter til selve materialet. Derefter får de fri mulighed for at skabe det de associerer med havet (Ringsted & Froda, 2008, s.106)

Kreativiteten kan opstå hos deltagerne ved, at de muligvis ikke har arbejdet med disse materialer før, og dermed nytænker, hvordan man kan udføre deres valgte havelement ud af dette materiale. (Ringsted & Froda, 2008, s.116)

I forhold til denne aktivitet kan den æstetiske fordobling kobles på, da selve målgruppen kan spejle sig i hinanden undervejs i deres kreative proces, og de kan se, hvad deres sidemakker lave,r og dermed finde inspiration til deres eget værk. (Austring & Sørensen, 2006, s.173)

Navne: Abeer, Frederikke, Matilde, Mie & Stella

Hold: puce19-ku05v

Litteraturliste:

Ringsted, S. & Froda, J. (2008). Plant et værksted – Grundbog om æstetisk-skabende virksomhed. Hans Reitzels Forlag.

Austring, B & Sørensen, M. (2006). Æstetisk og læring – Grundbog om æstetiske læreprocesser. Hans Reitzels Forlag.
puce19-ku05v
puce19-ku05v
puce19-ku05v
puce19-ku05v