Musisk æstetisk virksomhed

Her kan du få inspiration til hvordan man kan arbejde med inklusion, sociale relationer, fællesskaber, samarbejde, empati og brugerens alsidige personlige udvikling. Gennem legen giver det dem en mulighed for at blive bevidste om deres krop.

Ved at du arbejder med improvisation, igennem musik i leg, drama og teater kan du bruge din krop til at lære noget nyt i den pædagogisk praksis. Dette kan være en inspiration til at arbejde med dans sammen med børn, unge og voksne og have det sjovt, samtidigt med at de bliver bevidste om deres kroppe og sanser.

Æstetisk virksomhed kan være en vej til udvikling af livslyst, livskvalitet og lyst til at lære.

 • At udvikling fantasi, kreativitet og forandring.
 • At udvikler følelsesintelligens
 • At udvikler intelligens
 • At udvikler empati

Ifølge Mogens Pahuus (Æstetik og læringaf Austring & Sørensen, 2007, s. 204) styres mennesket af to drivkræfter: Behovene og livstrangen.

 • Behovene skal forstås bredt som vores biologiske og sociale behov, der alle kan karakteriseres som mangelbehov.
 • Livstrangen knytter sig derimod til menneskets følelse af at være levende og næres af dets møde med naturen og de kulturelle æstetiske udtryk, som vi finder i lege, musik og teater.

Når vi udtrykker os æstetisk, bliver vi synlige for os selv og andre. Vi virkeliggør os selv, mærker at vi er i live, og vi kan opleve en tilstand af lykke.

I vores aktivitet brugte vi sangen ”hoved, skulder, knæ og tå”, hvor vi havde fokus på at lære børnene deres kroppe at kende på en sjov og æstetisk måde igennem en sangleg.

Derudover lavede vi også nogle strækøvelser, hvor vi skulle holde vores balance. Vores ide var at vise at brugere kan lære på mange forskellige kreative måder. Det vigtigste var at de lærte det på en sjov måde, når nu man er i gang med at lære noget nyt. Legen er især god for børn fra alderen 3-5 år, men kan sagtens bruges til andre målgrupper.

Ifølge Kirsten Drotner (Austring & Sørensen, s. 121-122) er der tre mulige niveauer i en æstetisk læreproces, hvorigennem den enkelte forholder sig til sig selv, til andre og til omverdenen:

 • Et individuelt niveau: den enkelte kan eksperimentere med sin egen identitet. Dvs. afprøve sig selv, følge egen impulser, følelser og tanker, f.eks. at lære noget nyt.
 • Et socialt niveau: den enkelte kan kommunikere med andre, og spejler sig i andres reaktioner som led i sin egen identitetsdannelse, f.eks. at male et maleri.
 • Et kulturelt niveau: den enkeltes udtryk vil altid i en eller anden grad være under/påvirke af den kultur/det miljø man er en del af. F.eks. den måde man udtrykker sig på (kropssprog, toneleje, osv.).

Leg som redskab

Det er gennem legen, barnet bliver et socialt væsen. Det er typisk blevet kategoriseret og undersøgt i forskellige konstruktioner som f.eks. funktions-, imitations-, konstruktions – samt rolle – og regelleg (“se, min sutsko er en gammeldame” – om leg og dramatisering i børnehaveaf Dorte Rudi Andersen). Forskeren Jørn Martin Steenholdt har adskillige underkategorier, når han omtaler den

dramatiske leg. Når børn leger dramatisk levendegør børn en handling ved hjælp af dialog, og musikalske udtryk som sange, rim og remser. F.eks. som sangen ”hoved, skulder, knæ og tå”.

Pædagogisk redskab

SMTTE-model

Sammenhæng

Vi har spurgt institution som vi kender privat, om vi måtte lave nogle aktiviteter med en gruppe børn fra en børnehav.

Mål:

 • At de bliver bevidste om deres kroppe og udvikle empati over for hinanden.
 • At skabe en god social relation.
 • At skabe koncentration.

Tiltag:

Vi har lavet to aktiviteter:

 • Hoved, skulder, knæ og tå (via sang)
 • Strækøvelser.

Tegn:

Børnene var meget glade under aktiviteterne. De fleste børn var koncentreret, og levede sig ind i afslapningsøvelsen hvor nogen af de andre børn havde lidt svært ved at koncentrere sig.

Evaluering:

Vi har valgt at filme og tage billeder af aktiviteterne. Da det er den bedste måde vi kan evaluere den pædagogiske praksis. Derudover sad vi til sidst i en rundkreds og spurgte børnene om hvad de synes om aktiviteterne.

Udarbejdet af Anas El Haddad, Arezu Jensen, Gadah Stietie & Ivet Martinez.
pucf17-ku06d