Mål, rammer og indhold

Formålet med vores valgte basketball aktivitet er at fremme udviklingen. Aktiviteten imødekommer en aldersgruppe for børn og unge. Deltagerantallet består af ca.10-20 aktionærer. De fysiske rammer og materialer afhænger af tilgængeligheden af en indendørs eller udendørs rummelige bane. Der kræves basket bolde og andet udstyr som træningskegler.

Vi som gruppe har taget med afsæt i ”blomsten” af Thomas Moser som belyser dette model, der undersøger de grundlæggende forbindelser mellem kroppen, bevægelse og læringsprocessen. De består af det kognitive, sociale, sansemotoriske og følelsesmæssige blad. (Sederberg, Mathilde; Bahrenscheer, Anne, 2023 s. 151).

Det sansemotoriske blad, som giver indsigt i de muligheder for læring, da motorikken er en afgørende rolle i børns udvikling, og vi som pædagoger, indvier aktiviteter, der fremmer børns motoriske grundbevægelse, det med at kravle, løbe, hoppe osv.Det sociale blad sætter fokus på, hvordan vores krop virker sammen med andre i sociale sammenhænge. Når børn deltager i leg og inkluderes hermed i et fællesskab gennem bevægelsesaktiviteter, kan det bidrage til at styrke børn og unges følelse af et fællesskab og har en væsentlig indvirkning på deres trivsel og mentale sundhed. Derudover er den følelsesmæssig blad som belyser både individuel vækst og udvikling samt, hvordan vores relationer til andre påvirker vores trivsel og dannelse af identitet. Det sidste blad som er det kognitive kan styrke deltagernes forbedring af færdigheder som understreger betydningen af at udvikle børns tænkningsfærdigheder igennem fysisk aktivitet, da bevægelse kan være med til at øge deres perception, koncentration, opmærksomhed, hukommelse, erkendelse og problemløsning. (Sederberg, Mathilde; Bahrenscheer, Anne, 2023 s. 152-154-157-159)

Vi har benyttet os af didaktiske overvejelser som er SMTTE-modellen til at, tilrettelægge, gennemføre og evaluere aktiviteten som indeholder fem komponenter: Sammenhæng, mål, tegn, tiltag og evaluering. Hovedformålet med vores basket aktiviteten er at give børn og unge mulighed for at udvikle sig både fysisk og mentalt. Aktiviteten skal gerne kunne motivere, socialisere og skabe en følelse af fællesskab. De skal også gerne kunne forbedre deres evne til at samarbejde og kommunikere på banen igennem øvelserne. De tegn og tiltag vil vi være opmærksomme på om der er flow i aktiviteten eller om der skal justeres undervejs. Efter gennemførelsen af aktiviteten vil vi reflektere og evaluere med gruppen. (Clausen & Hygum, 2015)

Dagens program af øvelserne:

 Øvelse 1: “Gør det samme, sig det modsatte”

I denne aktivitet er der en instruktør, der fungerer som kommandør. Da vores aktivitet er basket, har vi valgt, at der inkluderes en bold i aktiviteten. Deltagerne står i en cirkel, og kommandøren giver instruktioner til de andre deltagere, som skal efterligne kommandørens bevægelser. De skal også verbalt gentage det som kommandøren siger. For eksempel, hvis kommandøren siger, ”Hop” skal deltagerne sige det samme og udføre handlingen i overensstemmelse med kommandørens handlinger. Det handler på dette tidspunkt om at Sige det samme, gøre det samme. Herefter ændres dynamikken en smule. På samme måde som forrige instruks skal deltagerne gentage handlingen. Deltagerne skal nu sige det samme, men gøre det modsatte. Så hvis kommandøren siger, løb til venstre med bolden, skal deltagerne gentage det samme verbalt, men gøre det modsatte dvs. de skal løbe til højre med bolden. I sidste fase af aktiviteten skal deltagerne sige det modsatte men gøre det samme som kommandøren. Dvs. de skal efterligne hans fysiske handling, mens de verbalt siger det modsatte af ham.

Øvelse 2: “Keglekamp”

I denne øvelse er deltagerne opdelt i to hold, der konkurrerer mod hinanden. Hvert hold får tildelt en række kegler, som de skal beskytte, og målet er at vælte så mange af modstanderens kegler som muligt. Deltagerne skal samtidig drible med en basket bold og bruge den til at vælte keglerne. Øvelsen varer typisk i 3 minutter, og det hold, der har flest kegler tilbage eller har væltet flest af modstanderens kegler ved øvelsens afslutning, vinder.

Øvelse 3: “Makkerkamp”

I denne øvelse arbejder deltagerne parvis og står over for hinanden med en afstand på fem meter. Bag hvert par er der en basketbold kurv. Begge deltagere har en basketbold og skal udføre forskellige typer afleveringer til hinanden. Instruktøren bestemmer, hvilke afleveringer der skal udføres, og hvornår lay-up-afslutningen skal foretages. Lay-up’en er en specifik type skud i basket, hvor spilleren tager et skridt og banker bolden i kurven.

 

Litteratur

Sederberg, Mathilde; Bahrenscheer, Anne (2017) Krop og bevægelse
Forlag: Rietzels, Hans

Clausen, Juhl, Birthe, Hygum, Erik (2015). Pædagogik – Introduktion til pædagogens grundfaglighed
Forlag: Gyldendal

 

Skrevet af Puce21-sb01 Gruppe 4:

Christian

Lukas

Bashir

Spuce21-sb01
puce21-sb01
puce21-sb01
puce21-sb01
puce21-sb01