Indledning: 

Vi har lavet et forløb hvor børnene skal lære om følgende: 

Farverne: Rød, Grøn, Gul og Blå

Formerne: Trekant, Cirkel, Rektangel og Kvadrat

Dette bliver gjort gennem brug af blandt andet elektroniske medier så som Ipad og fysiske genstande.

Til sidst skal børnene spille et læringsspil som vi har udviklet i scratch.

Materialer: 

For at kunne komme i gang med vores aktivitet, er det en god ide at have en Ipad, mobil eller en computer til rådighed, dels så man som pædagog kan finde billeder på nettet som man kan vise til børnene og dels så børnene selv kan være med til at gå ud og finde ting de kan tage billeder af. Dette er noget man kan gøre både udenfor og inde i institutionen. 

For at anvende læringsspillet skal man ind på hjemmesiden: https://scratch.mit.edu/ og søge på “paed185467” så kan man finde spillet.  

Vores aktivitet:

Vi har valgt at lave en aktivitet med fokus på former og farver, hvortil vi har udviklet et læringsspil i Scratch. Selve aktiviteten foregår ved at man benytter sig af hverdagen til at skabe samtaler med børnene, samtidig med at børnene kan få et bedre kendskab til de forskellige farver der er og de mange former de kan møde i hverdagen, når de spiller på ipad eller leger på legepladsen. 

I forberedelserne op til læringsspillet er det børnenes egne billeder eller videoer som bruges, til at få kendskab til de forskellige farver og former. Men personalet er også med til gennem aktiviteter med magneter, bøger eller lege at inspirere børnene til at forstå de forskellige former og farver. 

Dette gøres ved morgensamling, hvor man præsenterer børnene for de former og farver der skal snakkes om på dagen. Efter samling går man ud på tur i små grupper der tager billeder af dagens form og farve. Her er pædagogen med ved siden af og bagved (Mathiesen & Hauer, 2016) børnene. Derefter kan man igen snakker om dem samme dag eller dagen efter til morgensamling, før man afsløre ny farve og form. Til sidst skal det ende ud i at børnene har fået kendskab til former og farver og skal spille spillet.

Faglig begrundelse: 

Denne aktivitet er med til at give plads til at følge børnenes spor og hvad der interesserer dem, men vi har også et mål som er at få børnene til at få kendskab til de forskellige farver og former for at læringsspillet bliver en succesoplevelse. Vi mener ikke at de digitale medier skal overtage de lege der i dag finder sted i forskellige institutioner, men vi vil gerne vise at man kan bruge de digitale medier til at fremme børns læring. Flere undersøgelser viser at børn er sociale omkring digitale medier og det vil vi gerne være med til at styrke (Søndergaard, 2013). 

Fra Den styrkede pædagogiske læreplan (Børne- og socialministeriet, 2018), berøre vi:

  • Alsidig personlig udvikling: Da der er mulighed for at udvide barnet erfaringsverden og deltagelsesmuligheder.
  • Kommunikation og sprog: Da læringsmiljøet understøtter barnet sprog og kommunikation, både mellem børnene og barn og voksen.
  • Natur, udeliv og science: Give børnene kendskab til farver og former, for at udvide deres matematiske opmærksomhed. 

Refleksioner:

Aktiviteten er opstået efter at vi har lavet læringsspillet. Vi var meget optaget af at styrke børnenes sprog og deres naturvidenskabelige kunnen samt sociale færdigheder. 

Aktiviteten skal fremme børnene forståelse. 

Da vi har været hjemsendt og ikke kunne afprøve denne aktivitet, er den teoretisk og der kan være ting man ville ændre ved den efter at have afprøvet den i praksis. Derudover har vi haft gjort os mange tanker om hvordan man bedst muligt kunne skabe en aktivitet der er let tilgængelig for andre. 

De fleste institutioner i Københavns Kommune har i dag en Ipad eller Iphone til rådighed som man kan tage billeder på, derudover er det muligt for alle at tilgå vores læringsspil i Scratch, man skal blot søge på “paed185467” i søgefeltet og trykke på det grønne flag. 

Litteratur: 

Børne- og socialministeriet. (2018). Den styrkede pædagogiske læreplan. Børne- og socialministeriet.

Mathiesen, F., & Hauer, H. (2016). Krammepapegøjer – pædagogisk praksis, som inddrager kunstneriske og håndværksmæssige arbejdsprocesser. I D. T. Gravesen (Red.), Pædagogik – Introduktion til pædagogens grundfaglighed (s. 304 – 329). Hans Reitzels Forlag.

Søndergaard, S. (2013). Medier, kreativitet og digital kultur. I T. Ankerstjerne, & S. Broström (Red.), Håndbog til pædagoguddannelsen. Ti perspektiver på pædagogik (s. 581 – 593). Hans Reitzels Forlag.

 

Gruppe 3 

Louise, Laura og Michala
pucf19-md01
pucf19-md01
pucf19-md01
pucf19-md01
pucf19-md01
pucf19-md01