Land Art som kreativt projekt i dagtilbudsområdet

”Æstetik er en sanselig symbol form, der rummer en fortolkning af os selv og verdenen, og som kan kommunikere fra, til og med følelser. Alle symbolske former er skabt med en kommunikationshensigt og deres betydning udvikles i et kommunikativt og socialt samspil gennem et formsprogligt medie” (Æstetik og læring, Austring og Sørensen, 2006).

 Land Art er et godt eksempel på en sådan symbolsk form, der både rummer et socialt samspil og en kommunikationshensigt. Land Art er kunst i naturen, som udformes af de remedier der findes derude, og som efterfølgende efterlades så andre forbipasserende kan betragte dem.

Det er en kunstart, der er interessant fordi, man er nødsaget til at benytte sin kreativitet på en anderledes måde, da man ikke på forhånd ved hvilke materialer der findes. Der skabes nemt en impuls, hos både børn og voksne, da man gør brug af mange forskellige sanser, når man er i naturen og både kan se, høre, røre, lugte osv.

 ”Kreativitet er en evne til skabende nytænkning og handling. Det vil sige en evne til at se ting, ideer og problemer på en ny måde, skabe nye løsninger på gamle problemer eller være helt nyskabende.” (Plant et værksted, Ringsted og Froda, 2008)

Kreativitet kan være en social proces, da man i fællesskab gensidigt kan inspirere hinanden, og da kreativiteten fremmes ved at man eksperimenterer og undersøger sammen med andre.

Man kan i Land Art udfordres på flere niveauer, alt efter hvor svært, man vil gøre det og hvilket resultat man er ude efter. Derfor giver Land art mulighed for FLOW i et kreativt projekt, da man vil kunne tilpasse det efter de enkeltes niveau.

Følger man Leontjews tanke om, at kvaliteten af børns fantasi styrkes i legen, er det også en vigtig pointe at tænke ind i den æstetiske proces.”Fantasi er en evne, vi har, til at forestille os noget, der ikke er – enten fordi det ikke er til stede, ikke kendes eller ikke eksisterer.” (Ringsted og Froda, 2008).

Ved udformningen af et Land Art er vi derfor nødsaget til at gøre brug for vores fantasi, for at kunne forestille sig og nytænke ikke eksisterende kunstværker, for når vi kan forestille os det, kan vi efterfølgende benytte kreativiteten til at udforme det endelige værk. Dette værk bliver derfor vores æstetiske produkt, da det er værket vi når frem til under den æstetiske proces.

Land art giver derfor mange muligheder, når man arbejder med det i en æstetisk proces, og kan ligge op til efterfølgende videre arbejde i naturen med børnene.

Lavet af: Mathilde Sunesen, Katrine Olsen, Michala Thygesen og Mathias Skatholm Artvig.
CPE16o-KU13V