Vi har valgt en aktivitet med høj fysisk aktivitet, da forskning viser at indlæringsevnen er væsentligt højere i forbindelse med høj fysisk aktivitet grundet udskillelse af stoffet BDNF også kaldet Brain Derived Neurotrophic Factor, der fremmer udviklingen af nye hjerneceller samt forbindelse mellem hippocampus, som har en betydning for hukommelse og læring. Derudover har fysisk aktivitet betydning for den kognitive samt motoriske funktion. Bevægelse kan være en medvirkende faktor til at styrke trivsel, motivation, sociale relationer samt færdigheder, og pædagogen kan i samarbejde med læreren indtænke bevægelse i de fagfaglige fag.

Navn: Land og by!

Antal deltagere: 8-40

Alderstrin: 6-15 år (Afhængigt af legens variation)

Redskaber: Kort med lande og hovedstæder, Kegler, Bånd med farver til opdeling af hold. Spørgsmål til deltagerne, billede med illustration af bevægelse.

Varighed: 20 – 40 minutter.

Aktivitetsbeskrivelse:

– 2 hold på hver banehalvdel

– By/landkort placeret i hver ende

– Hvert hold løber til modsatte ende og henter kort med tilbage til egen banehalvdel

– Hver deltager må tage ét kort ad gangen

– Har en deltager kort i hånden, kan denne fanges af en fanger fra modsatte hold. Den fangede deltager går ud til sidelinjen og får en opgave, spørgsmål eller fysisk opgave. Deltageren må beholde kortet og er med i legen igen, når opgaven er løst.

– Hvert hold har et aftalt antal fangere på egen banehalvdel, som har til opgave at fange modstanderen der har hentet kort.

– Deltagerne har “Helle” når de er på baglinjen og henter kort.

– Deltagerne må gerne give kortet videre når de er på egen banehalvdel

– Deltagerne må gerne hjælpe hinanden på tværs af holdene med at løse opgaver efter at være blevet fanget.

– Når tiden er gået, sammensætter begge hold deres kort, hvor de parrer hovedstad med landet.

Variationer:
samle matematikkort, danne ord, danne engelske ord, danne byer, danne alfabetet. Løbe 2-og-2 sammen efter kortene. Kortene vender med teksten nedad, så det er tilfældigt hvilket kort deltageren tager.

Pædagogiske bagdør:
Fanges en deltager, får denne mulighed for at få hjælp til at svare på spørgsmål. Deltagerne har mulighed for at vælge rolle i legen, hvis ikke de føler de mestre en bestemt rolle. F.eks. hvis en deltager har motoriske udfordringer, kan deltagerne aftale én der henter kortet hos modstanderen, for derefter at aflevere det til holdkammerat på egen banehalvdel, hvor der ikke er risiko for at blive fanget. Hermed skabes samarbejdet også. Sammensætning af hovedstad og by foregår i samarbejde og deltagere der er udfordret, fagligt kan deltage ved at overvære og være en del af gruppen.

Rammefaktorer:
Aktiviteten er mulig at ændre på, ud fra pædagogiske kompetence, hvor pædagogen er bevidst om børnenes udviklingstrin og derved kan differentiere aktiviteten således at alle børn kan inkluderes heri. I aktiviteten skal der være plads til at løbe uden at ramme ind i hinanden. En sportshal er ideel, aktiviteten kan også laves udendørs. Hvis der er god plads på banen til at løbe, kan forhindringer opsættes og bruges til skjulested. Andet sted kunne f.eks. være en skov, hvor deltagerne udfordres motorisk på det ujævne underlag.

Mål-
Vi forventer, at vi med vores aktivitet kan få skabt et læringsrum, hvor alle deltager ud fra hver deres forudsætninger. Vi vil give muligheden for at arbejde fagligt gennem en anden form for undervisning. Vi vil gerne se, at alle deltagerne tager initiativ til deltagelse, giver udtryk for egne grænser samt skaber tillid til hinanden. Herudover vil vi gerne se en positiv selvopfattelse og en følelse af at være en del af aktiviteten. Vi ser gerne deltagerne har styrket deres sociale kompetencer ved i fællesskab at kunne løse opgaven om at sammensætte by og land, med mulige kompromiser. Vi vil gerne se deltagerne tage ansvar for hinanden og vise solidaritet f.eks. ved på tværs af holdene at hjælpe hinanden med at svare på spørgsmål når man er taget. Kognitivt vil vi gerne se, at deltagerne husker og følger de opsatte regler, samt husker den aftalte taktik og reflekterer herefter og ser eventuelle justeringer. Herudover kræves deltagernes brug af hukommelse til sammensætningen af lande og byer, hvilket også påvirkes af den høje intensitet. Ydermere vil vi gerne se deltagerne bliver fysisk og sansemotoriske udfordrede og aktiviteten er af et højt intensitetsniveau som øger og træner konditionen.

Litteratur
Sederberg, M., Kortbek, K. & Bahrenscheer, A. (2017). Bevægelse, sundhed og trivsel. København. Hans Reitzels Forlag
Lundbye-Jensen, J. (2018) Hvad kan vi lære af den neurovidenskabelige tilgang til bevægelse, kognitive funktioner og læring? Jensen, J., Taarsted Jørgensen, H. & Volshøj, E. (red.) Motion og bevægelse i skolen. København. Hans Reitzels Forlag.

Udarbejdet af
Katrine Kamilla Hildebrand Bentzen:101171423
Hava Özdemir: 101171014
Magnus Bønsøe: 101171025
Kim Lindsey: 101171774

pucf17-sb01

pucf17-sb01

pucf17-sb01

pucf17-sb01

pucf17-sb01