MÅL OG RAMMER

Målet med vores aktivitet er at kreere et kreativt space, hvor børn har råderum til at eksperimentere, udvikle og udfolde sig, ved sensomotorisk læring i konstruktions leg. Vi har valgt at arbejde med ler, hvis proces centreres om emnet: Dinosaurer. Her er vores formål at udvikle, understøtte og fremme fællesskab samt æstetiske og kreative kompetencer hos børnene. Processen består af en henholdsvis mere ensartet og personlig proces (dino lerskulptur) og en mere social og fællesskabsfarverig proces (lang-papirs tryk). Vores aktivitet er ikke produktorienteret, men procesorienteret, så det er derfor essentielt at det ikke er udkommet af aktiviteten, som lægges i fokus. Vores målgruppe for aktiviteten er dagtilbud, med fokus på børnehavebørn, som er i alderen 4 og 5 år. Her vil vi fokusere på en børnegruppe på omkring de 5 børn, for at skabe et afslappet miljø hvor der er mulighed for at kunne fordybe sig med børnegruppen.   

Produkterne må naturligvis gerne være noget børnene fokuserer på individuelt men man må (som voksen) huske at tage højde for, at denne målgruppe befinder sig i “den konvergente symbolfase”, og dermed kan fremstå meget selvkritisk.
Samtidig er denne målgruppe omkring en stærk vækstperiode, hvor aktiviteter der styrker grovmotoriske færdigheder (som ler), kan være berigende ift. at få styrket motoriske færdigheder og gå på sanselige oplevelser.  

Antallet af deltagende kan variere. Da dette er en kreativ udfoldelsesproces, med et materiale som kan virke fremmed for netop målgruppen, vil vi dog (af erfaring) opfordre til, at være mellem 4-6 børn. På den måde er der mulighed for at kunne fordybe sig, lade sig inspirere og indgå i dialog med børnene løbende. Dette er også på baggrund af, at der skal sættes tid, mulighed og rum af til, at børnene kan deltage i dialogisk læsning, inden den fysiske aktivitets igangsættelse. 

Fysiske rammer:

Lerprocessen vil foregå ved et bord, for at skabe den bedste måde for børnene at kunne fordybe sig i formning. Derimod vil trykprocessen foregå både ved bord og på gulv. Her vil udklip og kreationen af trykkene foregå ved bordene, hvorimod placeringen af disse vil foregå på et aflangt stykke papir, der placeres på gulvet. 

Bemærk!: For at kunne færdiggøre lerprocessen er det påkrævet at man har en ovn til brænding af leret til rådighed. 

INDHOLD Nedenstående er beskrivelser af de tre dages indhold, som forløbet strækker sig over.

1 Dag: Aktiviteten sættes i gang med dialogisk læsning, som er en udvalgt bog, der omhandler det valgte emne, som i dette tilfælde er: Dinosaurer.
Efter læsning med børnegruppen igangsættes aktiviteten med materiale forklaring og hvordan leret skal håndteres – her anbefaler vi at give børnene en klump ler hver at sidde med, så de også danner materialegenkendelse og bevidsthed om lerets konsistens og formbarhed. Herefter vil formnings processen gå i gang. Her er det essentielt at det ikke er produktet, men processen som er vigtigst. Derfor, får de lov at forme en dinosaur, som de ville have den. Kun fantasien sætter grænser, og med dialogisk læsning lige inden, er hovederne fyldt med inspiration til forskellige sammensætninger mv. Derfor kan det også være behjælpeligt at indgå i dialog med børnene og spørge ind til deres proces og produkter med anerkendelse, nysgerrighed og åbne positive spørgsmål. Efter formningen skal leret sættes til tørring, som er en vigtig proces når man arbejder med ler.

Materialer til 1 dag

  • ler + ler redskaber (skraber, træpinde mv.) 
  • Slikker

2 Dag: I mens at leret tørre fortsætter “landet for længe siden” men denne gang i en trykproces. Her er aktiviteten, at vi vil sætte børnene til at lave dinosaur fodaftryk af karton eller pap. Når disse er tegnet og klippet ud, vil de blive påsat under en gummistøvle, som børnene vil placere i maling og derefter skabe aftryk på et aflangt stykke papir. 

Materialer til 2 dag

  • Pap → store dino fodaftryk
  • Langt stykke papir
  • Karton
  • Limpistol/stencil af fodaftryk 

3 Dag: Som afslutning af vores feltbesøg, vil børnene nu afslutte keramikforløbet, hvis produkter nu skal begittes. Når keramikken er malet, skal dette til brænding. 

Materialer til 3 dag:

  • Begitning (lerfarve)
  • Malergrej 
FAGLIGE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER – SMTTE modellen

Sammenhæng: Hvad er vilkårene?

Som selvfølge, er vores aktivitet indfanget i en æstetisk virksomhed. Vi har valgt, at vores aktivitet skal tage afsæt i (hvad vi har erfaret er et populært emne blandt målgruppen) Dinosaurer. Omdrejningspunktet for vores aktivitet og vores hovedsagelige didaktiske overvejelser koncentrerer sig om at styrke alsidig personlig- og social udvikling, at lære til og fra sig, lade sig inspirere (af hinanden), lade fantasien spille frit → blande virkeligheds erfaringer og fantasi (læren og viden om dinosaurer til fremstilling af egen dino. 

Mål: Hvad vil vi gerne opnå?

Målet for denne aktivitet er at skabe et kreativt rum, som lader børnenes fantasi (med inspiration fra virkelighedens erindringer af dinosaurer)

Tiltag: Hvilke handlinger/aktiviteter skal igangsættes for at nå målet?

Vi har tiltænkt at forløbet strækker sig over 3 dage, hvoraf 2 (første og sidste) dage koncentrerer sig specifikt om lerproduktion (første; formning, sidste; begitning) og at 2 dagen, mellem de to yderpunkter, fokuseres på et mere socialt og fællesskabs anlagt lang papirs tryk.  

Tegn: Hvordan kan vi se, at vi er på vej imod målet?

Engagement, flow stadier, samtale med børnene, holde øje med om de snakker eller perspektiverer til vores didaktiske læsning forinden aktivitetens opstart

Evaluering: Nåede vi vores mål? Hvorfor/hvorfor ikke?

 

Af:

Henriksen, Nana Kirk., Christensen, Rebecca Rajeshwari.

puce21-ku04v
puce21-ku04v
puce21-ku04v
puce21-ku04v
puce21-ku04v