Konferencekatalog

Vores projekt gik ud på at lave en bordfodbold med børnene, hvor hver gruppe kan lave deres egen bordfodbold. Vores specialisering er skole/fritid, derfor har vi lavet projektet med en 1.klasse. De måtte beholde den i klassen, da de kan bruge den til at lege fremover. De materialer som vi fik brugt var blandt andet lim, papkasser, træpinde, farvede pap, klemmer, maling, tuscher og (avokado, løg, citron) net. Vi havde bestemt hvilke materialer der skulle bruges og hvordan dagen skulle foregå, men hvordan der skulle tegnes og pyntes på pappet var helt op til børnene.  Derudover havde vi lavet vores egen bordfodbold som skabelon til at give et bedre et billede af vores tiltag.

De vigtigste anvendte teknikker i forhold til vores projekt er de æstetiske læreprocesser der giver den enkelte person mulighed for at opleve følelsesmæssig erkendelse, således at man kan skabe og opleve nye betydninger i forhold til de følelsesmæssige sanser. De vigtigste didaktiske pointer var målet med projektet, da der blev lagt vægt på at et kreativt og oplevelsesbaseret forløb, hvor børnene var engagerede og dermed deltog aktivt og kreativt. Målet med denne aktivitet er at udvikle børnenes finmotorik og udfordre dem til prøve med egne hænder. De sammenarbejdede og underholdte hinanden, og dermed skabte de relationer til hinanden. Barnet får mulighed for at udtrykke sig selv og bliver motiveret til udtryksformer gennem sanseindtryk og kreativitet ved brug af materialer til bordfodboldsprojektet.

Vi har ved brug af Him og Hippes didaktiske relations model sikret at børene kan opretholde en positiv kreativ udvikling. Formålet med denne model er, at pædagogen på en struktureret måde får gjort sig de pædagogiske overvejelser omkring den teori og praksis der er vigtig i en læringsproces. De vigtige rammeforudsætninger for aktiviteten var at processen foregik i et rummeligt klasseværelse, da man bedre kan holde styr på børnene og for at sikre alle børnene jævnaldrende. Vi havde på forhånd materialerne klar til dem. Aktiviteten vil være bedre hvis det foregik i et værksted, da man har mulighed for flere materialer, og dermed vil fantasien udvide sig. Det vigtigste er at projektet ikke bliver for dyrt, og det skal tænkes igennem nøje før man starter på det. Vi fik for eksempel kun købt klemmerne, da vi ikke havde dem til rådighed.

 

Lavet af: gruppe nr.4 Hawra, Solav.
CPF16o-KU12H
CPF16o-KU12H