I fællesskab skal vi lege skyggeteater, hvor målet er at fortælle en historie med levende billeder, med særlig fokus på kroppens udtryksformer.
Målgruppen for aktiviteten er børn i Dagtilbud fra 2 til 5 år. Aktiviteten forudsætter fire aktive deltagere, en oplæser (pædagogen) samt publikum.

Det skabende rum

Hvis muligt kan man med fordel rulle alle gardiner ned samt slukke for alt lyset i loftet, som dermed skaber et mørkt og intimt rum. Der skal benyttes materialer som et hvidt lagen og en stående og skarp lampe.
Dertil skal der vælges en historie på forhånd, der kan bruges til den fælles aktivitet. I forbindelse med seminardagen har vi valgt at arbejde ud fra eventyret ”De tre bukke bruse”.

Aktiviteten

Inden aktiviteten igangsættes skal der hænges et lagen op og den stående lampe skal placeres bag lagnet. Derpå skal pædagogen stille ved siden af lagnet, så publikum kan se fortælleren under hele stykket. Dertil skal der udvælges statister til skyggeteateret. Hvis der er flere end fire der melder sig, kan stykket udføres flere gange. Lyset slukkes i rummet og den større lampe tændes for derved at lyse lagnet op. Når statisterne står bag lagnet, vil det skabe de levende billeder i form af skygger, som publikum kan se. Fortælleren læser op og lægger stemme til, imens statisterne i hver deres rolle udtrykker sig kropsligt efter fortællerens beskrivelser.

Faglige og didaktiske overvejelser

Der gøres brug af den æstetisk læringsproces hvis definition er ”en læringsmåde, hvorved man via æstetisk mediering omsætter sin indtryk af verden til æstetiske formudtryk for herigennem at kunne reflektere over at kommunikere om sig selv og verden” (Austring & Sørensen, 2006, s. 107).  I praksis vil skyggeteater skabe en indre og ydre oplevelse, hvor sanserne og følelserne bearbejdes. Igennem den skabende og fortolkende proces, kommer kroppens udtryksform til at skabe et ”udtryk”.
Aktiviteten kan styrke børns fantasi, da der skal skabes en kobling imellem fortællingen og de skygger der dannes. Skyggeteateret kan være et værktøj til at styrke børnefællesskabet og danne eventuelle nye relationer på baggrund af samspillet bag lagnet. Dertil styrkes børns evne til at blive mere opmærksomme på hinanden og aflæse hinandens kropssprog uden ord. Herigennem sanser og føler vi oplevelsen sammen, der afspejler det æstetiske symbolske sprog i skyggeteateret.

 

Litteratur

Austring, B.D. & Sørensen, M. (2006). Æstetik og læring. København: Hans Reitzels Forlag

 

Christina Degnebolig & Tanja Rasmussen
pucf20-ku06d