Vision:

Børn synes ikke altid at det er sjovt at gå på museum og det vil vi gerne forsøge at ændre. Det vil vi gøre sammen med arbejdermuseet, som er et museum, der kronologisk fortæller historien omkring arbejderklassen i Danmark fra tiden 1890’erne til 2020’erne. I museets baggård, der på nuværende tidspunkt ikke bliver brugt til andet end opbevaring, har vi tænkt os at indbyde til leg, hvor temaet er leg i den gamle baggård. Vi vil gerne inkorporere denne baggård, så den på sigt kan blive en fast del af museumsbesøget.

 

Vi vil derfor skabe rum for at børnene kan reflektere i børnehøjde, samtidig med at de har det sjovt undervejs. Vi vil skabe workshops der har til formål at:

  • Give børnene en sjov oplevelse
  • At børnene lærer gennem legen – det viser sig gennem forskning, at børn lærer bedst gennem den frie leg, hvilket er nævnt i dagtilbudsloven.
  • Og at børnene udforsker deres fantasi i en bestemt tidslomme.

 

Baggrund:

Der kan være flere årsager til at børn finder det kedeligt at gå på museum, men ofte er der tendens til at barnet mister fokus og flytter sin opmærksomhed til andre steder, eller hvis barnet har en ven ved sin side, som det finder mere spændende.

Arbejdermuseet har i forvejen gjort mange tiltag for at gøre det spændende og mere sanseligt at gå på museum, idet Arbejdermuseets børnemuseum i stor grad inviterer til fri leg i form af en tro kopi af en gammel købmand, som børene kan lege frit i.

Dog er selve læringen om tiden i arbejderbevægelsen vigtig, og det er den vi gerne vil forsøge at få børnene til at blive grebet af. Derfor vil vi kombinere leg og læring, og derigennem lære børnene hvordan man legede som barn i 1930’erne.

 

Formål:

Projektet igangsættes idet vi vil give børnene en oplevelse af legende læring, og et minde om en spændende tur på museum. Gennem legen får barnets fantasi frit løb og det vil sætte sig som et godt minde hos barnet. Endvidere vil vi gennem den lærerige leg kunne motivere barnet til at reflektere over hvordan man legede i 30’erne og hvilke ligheder der måtte være til leg i dag. Derudover igangsættes projektet for børn, idet leg i dag i høj grad kan være kontrolleret af udefrakommende faktorer. Vi vil give børnene mulighed for næsten 100% fri leg, og se hvordan deres fantasi her vil udfolde sig. Dette vil både give Arbejdermuseet indsigt i hvordan denne målgruppe leger, når intet er kontrolleret. Det vil give børnene mulighed for at bruge deres fantasi og til sidst vil det give os (projektgruppen) mulighed for at se hvad der sker med børns leg, når så lidt som muligt kontrolleres.

 

Målgruppe:

Vores målgruppe er børn i alderen 3-6 år, men vores projekt ville kunne bruges af børn i aldre optil omkring de 12 år, da man i denne alder begynder at få en bevidsthed omkring hvad man selv og andre gør, og hvad andre og man selv tænker om disse ting. Derfor vil der ske begrænsninger hos barnet selv, idet bevidstheden i nogle tilfælde vil overstige den frie fantasi.

 

Mål:

Vi har ikke mange krav til aktiviteten, idet vi ønsker at se barnets umiddelbare fantasi blive brugt, og det kan kun ske, hvis vi kontrollerer så lidt som muligt.

Vi vil udføre vores projekt ved at afholde workshops, hvor vi hver gang justerer efter vores erfaringer fra tidligere workshops. Derudover vil vi udbrede legen, sådan at der kommer flere elementer til og hermed flere ting, som børnene kan bruge deres fantasi og lege med. Til sidst vil vi stå med en erfaring, som vi vil videregive til Arbejdermuseet, så de kan bruge dem i deres fremtidige arbejde med baggården og legen i den.

Vi vil have succes med vores projekt hvis børnene leger frit ude i baggården. Vores succes vil ske ved at børnene skal lære igennem legen, og at de herefter kan reflektere over hvordan forskellene på at være barn i gamle dage og til nu er. Hvis vi kan se at børnene brugere deres frie fantasi, er vores vision lykkedes.
pucf20-se02