Leg på tværs af generationer


Hvem er vi?
Vi er fire pædagogstuderende der i samarbejde med et Medborgercenter i Danmark ønsker, at der på tværs af alder, social status og kultur kan skabes en kultur (Sørensen, 2010) i Medborgercenteret, der har fokus på at etablere aktiviteter, der inkluderer flere generationer af mennesker. Medborgercentert har i forvejen fokus på borgerinddragelse og medborgerskab. Ved at benytte os af F. I.R.E-modellen (Rohde, 2016) har vi skabt en forståelse af selve processen bag det at skabe et kulturprojekt. F.I.R.E-modellen giver os et overblik over de forskellige faser som indtræder ved skabelsen af et projekt.


Hvorfor?
Medborgercenterets tilbud og aktiviteter bliver allerede flittigt benyttet af de ældre borgere, som ugentligt har deres gang i Medborgercentert. Vores udgangspunkt for dette arbejde har derfor været, ud fra de ældres ønske, at ramme en bred målgruppe af børn og deres forældre fra nærområdet. Gennem forskellige lege udformet af de ældre brugere af Medborgercentret, dannes et kulturelt fællesskab, der forhåbentligt kan støtte op om og berige det i forvejen mangfoldige Medborgercenter. Aktiviteterne skal indbyde til leg på tværs af generationer og skabe givende kulturmøder. Ønsket om at skabe en kultur, hvor leg bliver til læring, er i højsæde (Brostrøm, 2013). Målet er også at lokale børn og deres forældre bliver opmærksomme på Medborgercentert’s eksistens og dertilhørende aktiviteter og tilbud. Vi tror på, at disse forskellige målgrupper hver især har en baggrund, der vil kunne udvide de andres horisont og sammen, kan de fremme det sociale fællesskab lokalt. Dette skal resultere i glæde hos deltagerne. Ønsket er også at styrke relationerne på tværs af deltagerne. Både de ældre og børnene skal opleve succesoplevelser gennem de planlagte aktiviteter.

Hvordan?
De planlagte aktiviteter foregår i Medborgercenteret. Hele grundlaget for projektet er ønsket om flere deltagende børn med deres forældre. Det skal derfor gøres attraktivt for dem at komme i Medborgercentert. Vi har undersøgt de forskellige målgruppers interesser i form af eventuelle, fremtidige aktiviteter og planlagt workshop ud fra disse. Børnene er inviteret gennem deres institution af os pædagogstuderende til sammen med deres forældre at deltage i workshoppen. Her vil de ældre i samarbejde med os som pædagogstuderende facilitere forskellige lege, som de legede da de selv var børn.
På sigt er ønsket at de ældre kan videreføre projektet og på den måde bliver der på tværs af generationer, skabt et fællesskab som har leg i fokus.
Ved at skabe et netværk og en kultur hvor leg og sociale relationer i er fokus, har vi i fællesskab med Uzma en forhåbning og et ønske om at forældre og børn, bliver opmærksomme på at Medborgercentert eksistere. Ønsket er at gøre forældrene opmærksomme på at der er rig mulighed for at komme og benytte faciliteterne i Medborgercentert, og at der på sigt vil være lignende aktiviteter til de kommende Frederiksberg Dage som finder sted fra den 8-10 juni 2018 (http://frbdage.frederiksberg.dk/).

Gruppe 1: Malene Damsgaard Jensen, Fatima Saidane Faraj, Amalie Møller Kjellmann & Celina Martine Borggild – Hold CPF16o-KK11

Litteratur:
Brostrøm, Stig (2013): Håndbog til pædagoguddannelsen – Leg og læring. Ankerstjerne, Trine & Brostrøm, Stig: Hans Reitzels Forlag.

Rohde, L., & Boelsmand, J. (2016): FIRE-design. I L. Rohde, & J. Boelsmand, Innovative Studerende – arbejdsbog til professionsuddannelserne (s. 14-31). København: Akademisk Forlag.

Sørensen, Ann Scott (2010): Nye kulturstudier – Kulturbegreber og greb om kultur: Tiderne Skifter.
CPF16o-KK11