Leg med robotter 

Vi har valgt at arbejde med robotten Dash. Robotten Dash er sammensat af fire kugler, og kan køre rundt, blinke med lys og sige lyde. Den forbindes til en iPad og på den måde kan man lege med Dash. 

Målgruppe

Robotten Dash egner sig til en bred aldersgruppe, hvor skaberne `wonder works` anbefaler målgruppen til at være fra 5 år og op efter.

 

Aktivitet: 

Der findes flere forskellige apps til iPads som man kan bruge til at lege med Dash. Vi har valgt at bruge appen Path, hvor man kan lave kørebaner på iPad’en og se Dash køre rundt på gulvet. Man kan også lave en variation af denne kørebane, hvor man selv stiller forhindringer op på gulvet, og så skal få Dash til at køre rundt om, ved at ændre på ruten på iPad’en. Vores aktivitet foregik med en børnegruppe på 4 børn i aldersgruppen 4-5 år. Til start introducerede vi robotten Dash til børnene og gennemgik kort hans funktioner i børnehøjde. Efterfølgende eksemplificerede vi kort hvordan man brugte ham og derefter fik børnene lov til at prøve kræfter med Dash i Path appen. Herefter satte vi nogle nye elementer til legen og bad børnene om at lave en forhindringsbane, som Dash skulle kører igennem uden at røre materialerne. Børnene fik selv lov til at finde materialer som skulle bruges til banen, og derefter skulle de hjælpes ad til at finde størrelsesforholdene på appen og i virkeligheden.

 

Erfaringer:

Vi har valgt at at have fokus på at kunne formidle introduktionen af innovativ teknologi i dagtilbud. Vi har taget udgangspunkt i, hvordan vi selv mener at robotterne fremadrettet kan fremme børnenes teknologiforståelse og -kompetencer. Vi har også forsøgt at skabe et rum hvor iPad’en bliver brugt på en legende måde, og hverken bliver brugt som straf eller belønning. Det fungerede godt, at børnene sad omkring samme projekt (robotten), og skulle samarbejde omkring det. Det skabte et fællesskab i den mindre børnegruppe, og de fik sammen undersøgt hvad robotten Dash kunne. De fik ved hjælp af hinanden ændret deres ZNU (Nærmeste Zone for Udvikling), fordi de anerkendte hinandens fejltrin samt succeser.

Man skal som det pædagogisk personale være opmærksom på, at de børn der oftere træder i den centrale rolle, skal give tid og rum til dem, der kan have behov for mere tid til fordybelse før end, at de tiltræder den centrale rolle.

 

Faglig begrundelse:

Vi har valgt at arbejde med robotter i børnehaven. Dette skyldes bla. at danskernes medieforbrug er steget voldsomt de seneste år, hvilket også kommer til udtryk i dagtilbud (Lindberg & Bechgaard, s. 11). David Johan Christensen, lektor ved institut for elektroteknologi på DTU, mener at fordelene ved brugen af robotter inden for de pædagogiske felt, at de kan være med til at lære mange af de kompetencer de får brug for i fremtiden, som er at kunne have en systematisk tankegang, samt være innovativ og kreativ (BUPL:2017).

 

 

Litteratur:

BUPL (2017). Nye tal viser: Robotter rykker ind på stuerne. Lokaliseret d. 19.10.2020 på https://bupl.dk/artikel/nye-tal-viser-robotter-rykker-paa-stuerne/ 

Lindberg, S., & Bechgaard, K. M. (u.d.). BØRN OG MEDIER – En undersøgelse af børnehavebørns opfattelser af og brug af tablets og medieplatforme. Børnerådet.

Skrevet af: Marie Thunholm, Marie Hansen, Luna Frilund og Emma Nørregaard 

 

puce18-md01
puce18-md01
puce18-md01
puce18-md01
puce18-md01