Materialer

  • GoPros (inkl. oplader + SD-kort)
  • Mavesele til GoPro
  • iPads (inkl. oplader)
  • GoPro app
  • E-bog app (Book Creator)

Teknik

Vi har arbejdet med tre forskellige forskellige medier; GoPro kamera til film og foto, GoPro app samt Book Creator app. GoPro kameraerne er let anvendelige, idet der kun er to knapper at betjene. Man skal dog være opmærksom på, hvilken model af GoPro, man arbejder med, da ikke alle har samme kvalitet ift. lydoptagelser. Når man vælger at arbejde med GoPro, er det vigtigt at have adgang til GoPro app’en for at kunne overføre sine filer til den iPad, som senere skal bruges til at lave e-bog i programmet Book Creator. I Book Creator kan både børn og voksne indsætte videoer, billeder, lydoptagelser, figurer, tekst osv., og dermed skabe sin egen bog. App’en er brugervenlig, idet der ved samtlige funktioner både er tekst og ikoner, hvilket gør at børn uden læsefærdigheder kan navigere i programmet.

Beskrivelse af aktivitet

Vi har været sammen med en lille gruppe børn på ca. 6 år, som skulle være med til at dokumentere en dag i institutionen.

Fire børn blev delt op, så de var sammen to og to, når de skulle ud og dokumentere. Vi havde taget to GoPros med, så den ene gruppe skulle tage billeder med det ene, og den anden gruppe skulle filme med det andet. Til kameraet der skulle filme, havde vi en mavesele med, så det kunne monteres på maven af barnet. Da børnene var blevet instrueret, kunne de frit gå rundt og filme og tage billeder. Efter noget tid byttede børnene kamera, så alle fik prøvet både at tage billeder og filme.

Senere på dagen, da film og billeder var overført til iPad’en, skulle børnene nu lave deres egen bog på iPad’en i app’en Book Creator. Her kunne børnene selv vælge, hvilke billeder, film, tekst osv., der skulle med og på den måde skabe deres fortælling om, hvad der var sket i løbet af dagen.

Faglig begrundelse

Ved at inddrage børnene i dokumentationsarbejdet, opnås et indblik i hverdagen ud fra et børneperspektiv. Derudover gøres dokumentation til en pædagogisk aktivitet frem for noget der bare skal klares. Man kan integrere dokumentationsformer som video, foto og e-bog som en del af hverdagen i daginstitutioner, og dermed opnå, at børnene også selv kan producere og læse dokumentationerne. Dette lægger op til det som W. James Potter beskriver som media literacy, hvor der her bl.a. arbejdes med genkendelse af symboler og bearbejdning egne erfaringer gennem medieanvendelse. I forlængelse af dette sker en naturlig overgang til arbejdet med kognitiv udvikling og sprog.

Refleksioner

Vi oplevede, at børnene generelt syntes, at det var sjovt og spændende at være med til selv at skulle dokumentere og efterfølgende at lege med app’en Book Creator. Selv de børn, der ikke deltog aktivt i projektet, blev interesserede i, hvad GoPro kameraerne kunne. Det fungerede godt at anvende GoPro til at tage billeder med, hvorimod det var mere udfordrende med videoerne – dels fordi videoerne typisk blev meget lange, dels fordi GoPro’et der skulle filme, sad passivt fast i en mavesele. Det kunne derfor være interessant at lade børnene prøve at filme uden mavesele, f.eks. via en iPad. Udover at arbejdet med GoPro og de to apps lagde op til leg, eksperimenter og mediekendskab for børnene, lægger et projekt som dette op til meget mere, f.eks. relations- og forældresamarbejde.

Mia, Philip og Tabita – md02-grp3
puce17-md02