Skole og fritid
Præsentation
Aktivitets beskrivelse:
Vi vil lave et maleri med emnet efterår, da det vil give børnene en billeddannende proces, som også skal give nye fællesforståelser over for hinanden, og længere sigt udvide børnenes tolerance over for diverse forskelligheder. Vi vil lave aktiviteten over tre dage.
Step 1:Vi vil starte med at give en kort forklaring omkring hvordan de forskellige materialer bruges, udvælge farver, have kort dialog omkring hvad de føler symbolisere efterår, (vi skal passe på vi ikke kommer til at påvirke deres syn på efterår).
Børnene får lov til at prøve de forskellige teknikker, og de starter med deres maleri anden gang.
Step 2: Uddel en plads til hvert barn, hvor de får lov til at lave deres eget ”præg” så vi forebygger at et barn begynder at male et andet barns kunstværk over.
Step 3: Find eller skab redskaber, som for eksempel bomuldsvat, blade, vatpinde osv.
Step 4: Vis nu billedet frem, og lad fx pædagoger og andre børn se det endelige resultat. Snak med børnene omkring hvad de har malet, om hvordan de syntes det var at male på denne bestemte måde, hvor det hele er lidt kaotisk, men alligevel skal have en dybere mening.

Formål
Vores formål med denne aktivitet er at fremme børnenes kreative udfoldelse, via maling og diverse redskaber, som de med fantasi selv skal have skabt eller fundet, fx toiletruller, blade, sten osv.
I Forlængelse af dette ønsker vi at børnene får en fornemmelse af at maleri kan være med til at give dem et rum, hvor der er plads til at udtrykke ens følelser og Forestillinger.
Teori
Vi har taget udgangspunkt i de følgende teorier som vi finder relevant i forhold til vores aktivitet. De følgende teorier lyder således:
Malcolm Ross’ model
Modellens yderste cirkel, der omkranser den skabende proces, kalder Ross leg. Impulsen er kernen i modellen og drivkraften for al skabende aktivitet og kan ses som et basalt behov for at udtrykke sig. Impulsen aktiveres af både indre og ydre følelsesmæssige forstyrrelser. Han deler erhvervelsen af æstetiske kompetencer op i fire indbyrdes afhængige delelementer, som han mener, undervisningen skal bygges op af. Han ser arbejdet med æstetiske udtryk som lære- og erkendelsesproces, der kræver både udvikling af sanser, fantasi, medie og håndværk. Når man arbejder med æstetiske læreprocesser, er det derfor vigtigt, at eleverne erhverver sig kompetence til at aflæse og udtrykke sig. (Sørensen, 2015)

Fantasi
Fantasi er en evne vi har, til at forestille os noget, der ikke er – enten fordi det ikke er til stede, eller ikke eksisterer. Vi har tidligere sanset noget, og oplevet nogle ting, hvilket har gjort at vi har fået nogle erfaringer og på baggrund af det bruger vi disse erfaringer til at sanse med. Disse sanseindtryk kommer på banen og det er så her vi tag vores sanseindtryk, og bruger dem til at fantaserer. Psykologen Leontjev mener at fantasien er den tanke mulighed, vi har til rådighed når noget ikke kan lade sig gøre i virkeligheden. (Ringsted & Froda, 106-107. 2008)

Kreativitet
Kreativitet er en evne til skabende nytænkning og handling. Det vil sige evnen til at se ting, ideer og problemer på en ny måde, skabe nye løsninger på gamle problemer eller være helt nyskabende (Ringsted & Froda. s 116, 2008). Det vil sige at man skal finde på at skabe noget nyt. Kreativiteten kaldes ofte for den skabende fantasi, da fantasi er evnen til at fremkalde indre billeder. Når man er i en kreativ proces, bruger man evnen til sanseindtryk. Da du tidligere har oplevet og erfaret fx en figur, eller set hvordan et brætspil ludo ser ud. Her tænker du tilbage til den erindring og på samme tid bruger du din fantasi, til at forestille dig hvordan det ser ud og på samme tid digter du nyt på. Fantasi er objektet i en kreativ proces (Ringsted & Froda, s. 116, 2008).

Litteraturliste
Ringsted, Suzanne & Froda, Jesper (2008,), Plant et værksted, Malcolm Ross -model for æstetisk pædagogisk praksis, s. 29, , (3udg.). Hans Reitzels Forlag.
Ringsted, Suzanne & Froda, Jesper (2008,), Plant et værksted, Fantasi, s. 106 & 107, (3udg.). Hans Reitzels Forlag.
Ringsted, Suzanne & Froda, Jesper (2008,), Plant et værksted, Kreativitet, s. 116, (3udg.). Hans Reitzels Forlag.


puce17-ku04v

puce17-ku04v