Green Screen

Green Screen, er en teknologi man bruger inden for filmverdenen til at lave manipulere med et billede eller en film, så man får en forestilling af, at det er noget andet. Man kan bruge denne metode i pædagogisk arbejde, så børnene kan udtrykke deres kreativitet og fantasi gennem mediet. Man kan altså lege med ex. Baggrunde, lyde og effekter, og sammen med børnene skabe et produkt, der kan forandre sig. På denne måde, lærer børnene at bruge digitale medier, til ud fra deres egen fantasi og leg, at producere noget samtidig med de lærer at begå sig digitalt, fremfor at mediet bliver brugt som ”barnepige”.

Digital dannelse og medie- og informationskompetence er afgørende for, at nye generationer kan begå sig i nutiden og den nære fremtid.

Den almene dannelse

Vedrører de processer, som gør det enkelte menneske i stand til at udtrykke og forstå sig selv i forhold til andre, og handle i forhold til den omgivende verden.

Digital dannelse

Omfatter evnen til at kunne bruge film og andre medier til at kunne udtrykke og forstå sig selv i forhold til andre og handle i forhold til den omgivende verden.

Medie- og informationskompetence

Vedrører viden og færdigheder, som gør den kompetente i stand til at løse bestemte opgaver ved at få adgang til, anvende og analysere, skabe og dele medieindhold, som i dag oftest er multimedialt, dvs. det foregår på mange platforme og i forhold til forskellige sammenhænge.

Digital dannelse + digitale færdigheder = digital kompetence

  • Digital dannelse: Du opnår digital dannelse ved at indgå i trygge og værdiskabende samspil med andre mennesker i den virtuelle verden
  • Digitale færdigheder: Du udviser simple digitale færdigheder på computer og mobil ved f.eks. at blogge, oprette profil, lave festinvitationer, interessegrupper samt deltage i gaming og lignende
  • Du har opnået digital kompetence, når du forstår både at bruge dine digitale færdigheder, så du indgår i værdiskabende sammenhænge med andre, og samtidig udviser digital dannelse i din ageren på internettet.

At arbejde med film rummer unikke muligheder for, at børn og unge kan træne alle dimensioner af digital dannelse og medie- og informationskompetencer: Skabe og reflektere, opleve og forstå samt oplyse, analysere og evaluere.

Identitetsdannelsen

Gennem ens produkt spejler man sig i de andres reaktion i det fællesskab som man er en del af. Endvidere er det også præget af den kultur og omverden man lever i. Ved at kunne udtrykke sig eller give udtryk for sider af sig selv er det altså et led i identitetsdannelsen.

  • Børnene kan lege at de er på tv eller lege at de er i en digital verden.
  • Børnene får indblik i den konkrete teknologi: at man blotlægger en konkret farve, så man kan se et bagvedliggende billede eller videoklip.
  • Legen giver de voksne og børnene mulighed for at tale om, hvordan tv ikke er virkeligheden.
  • Endelig kan legen være et afsæt til at lave mere raffinerede videoproduktioner

Materialer:

Et grønt lærred

Ipad med green screen App ( jeg har brugt Green Screen Do by Ink.)

Stativ til Ipad

 

Kilder:

Drotner, K. (2008). Identitetsdannelse og æstetisk virksomhed. I S. Ringsted, & J. Froda, Plant et værksted. Hans Reitzels Forlag.

Drotner, K. (Maj 2016). Digital Dannelse og produktiv læring for fremtiden. Boern og unges arbejde med film DFI.

Skov, A., & Brøndum, J. (28. 08 2017). Digtialdannelse.org. Hentet fra Digtale Dannelse: https://digitaldannelse.org/vidensbase/hvad-betyder-digital-dannelse/

Søndergaard, S. (20. 09 2017). Leg med Greenscreen. Hentet fra EMU Danmarks læringsportal: http://www.emu.dk/modul/leg-med-greenscreen
CPE15o-MD12
CPE15o-MD12
CPE15o-MD12
CPE15o-MD12
CPE15o-MD12
CPE15o-MD12
CPE15o-MD12