Leg med klap og tegn 

 

Mål og rammer

Aktiviteten kan med fordel bruges til at lave et brud i undervisning, når børnene har mistet koncentrationen. Børnene får brugt kroppen så de igen er klar til at modtage undervisning. I denne aktivitet bruger deltagerne også deres hukommelse til at få skærpet deres koncentration og få bragt dem tilbage i nuet. 

Selve aktiviteten skal ikke bidrage til læring men til at styrke fællesskabet deltagerne imellem. Aktiviteten er desuden tænkt som en autotel oplevelse, som indebærer at selve oplevelsen er et mål i sig selv, fuldstændig ligesom leg er.

 

Målgruppe og deltagerantal

Målgruppen er skole-fritid i alderen 8-10 år.  Aktiviteten kan også bruges til ældre børn og voksne. Denne aktivitet er passende til mindst 6 personer og kan gå op til 10 personer. Sværhedsgraden øges med flere deltagere, så legen er nemmest udført med 6 deltagere.

 

Fysiske rammer og materialer (Er der specielle krav til de fysiske rammer og materialer?)

Denne aktivitet kræver blot plads til at sidde i en rundkreds. Hvis holdet skal deles op i flere grupper ville det være en fordel at de kunne lave rundkredse med lidt afstand, så deltagerne kan bedre holde fokus.

 

Indhold

  1. Gruppen inddeles i 4 grupper – ideelt set vil være cirka 6-8 personer. 
  2. Hver enkelte person finder frem til sit eget tegn. Man gennemgår hinandens tegn, så alle får set dem.
  3. Sammen øver man en fælles rytme (1 klap på lårene, 1 klap i hænderne, 2 klap på lårene – 1 klap i hænderne). 
  4. Derefter inddrages tegnene, så rækkefølgen foregår således: (1 klap på lårene, 1 klap i hænderne, 2 klap på lårene – eget tegn laves, 1 klap på lårene, 1 klap i hænderne, 2 klap på lårene – tegnet på personen man ønsker sende den videre til laves).
  5. Man kan frit vælge hvem i rundkredsen man sender tegn til. Man skal så vidt muligt prøve at holde rytmen. 
  6. Når alle kan hinandens tegn og rytmen holdes hele vejen igennem, samt når fokus i gruppen bevares er aktiviteten fuldført. 

Didaktiske overvejelser

Mihaly Csikzentmihalyi har forsket i lykke, kreativitet og det gode liv. Han beskriver at vi kommer i tilstand af flow når vi er fokuserede, ikke er selvbevidste og ikke er bange for at fejle. Flow er vigtigt at have for øje da det bidrager med energi, glæde og livslyst helt specifikt på grund af serotonin som udskilles i hjernen. Det fordrer at vi møder udfordringer, der er tilpasset ens niveau for at fører til følelsen af flow. Det er derfor vigtigt at være opmærksomhed på hvordan gruppen har det i aktiviteten, og se efter om vi bør gøre det sværere (eksempelvis større grupper og dermed flere tegn at huske på), eller at gøre det nemmere for at flow kan opstå. 

Flow opstår ofte i leg, og er en autotel oplevelse i sig selv, og selve oplevelsen af at lege bliver målet i sig selv. En af måderne til at opleve flow er gennem kreativitet, da man ikke kan være kreativ uden at være i flow. I aktiviteten opfordres deltagerne også til at være kreativ ved selv at skulle komme på deres eget personlige tegn. 

Flow kan først opstå når vi er trygge og ikke føler at udfordringerne er for store – Vi vil derfor sørge for at det bliver en så tryg oplevelse som muligt at deltage, ved at sørge for at alle får set hinandens tegn, og vi gentager det indtil alle føler sig klar.

 

 

Gruppe 3:

Jacquline Kaarsberg Bue – paed190362

Sandra C Dis Ingolfsdottir  – paed104

Sofie Skjoldborg Frederiksen – paed200080

Amaya Kristin Tating del Prado Jensen – paed193563

 

Videodemonstration af aktivitet

pucf20-ku06d
pucf20-ku06d
pucf20-ku06d
pucf20-ku06d