SKAB ET LAND

En ofte brugt tilgang til arbejdet med æstetiske læreprocesser er at undersøge hvilke interesser målgruppen har, hvad de interesserer sig for, og så lade deres interessefelt danne grundlag for aktiviteten. Denne aktivitet gør det modsatte.  Byens kunst og kulturtilbud, der ikke interesserede målgruppen (førskolebørn), danner udgangspunktet for aktiviteten. Målgruppen er de børn der keder sig, og hvor kunsten og kulturen ikke umiddelbart danner afsæt for indtryk.

Målet er at vise dem noget de ikke har fået øje på, og åbne op for de fortællinger der ligger i vores alle sammens fælles kunst og kultur. Gennem kunstværkers og kulturhistoriske steders fortællinger, samt ved forskellige æstetiske aktiviteter søges der at skabe et indtryk hos målgruppen, som kan danne afsæt for æstetiske udtryk. Når dette lykkedes bliver kunsten og kulturen levende, vedkommende og meningsfuld for målgruppen.

I forbindelse med afprøvningen af en af aktiviteterne i en børnehave, hvor omdrejningspunktet var skulpturen Gefionspringvandet, deltog otte børn, hvoraf to af dem havde særlige udfordringer.

 

Aktiviteten:
Med udgangspunkt i Gefionspringvandet og fortællingen om Gefion, hører børnene om hvordan Gefion med sine fire okser, pløjede hele Sjælland ud af Sverige. Pædagogen spørger nu børnene hvad der skal være på det store stykke land der blev pløjet ud. Har på forhånd udklippet et stykket ‘jord’ i ca. 2 x 2 meter og tapet det til gulvet. “Her er jeres stykke land. Det er helt op til jer hvordan landet skal se ud. Det kan være velkendt eller et nyt og uudforsket land, alt er muligt. I kan evt. tænke I hvilke følelse i gerne vil have at man får når man kommer til jeres land” (Børn har bla. sagt at de gerne ville have at man skulle føle sig velkommen og have det godt i landet).

Herefter får børnene materialer til at kunne skabe det fælles land de ønsker sig. Materialerne er: grene, voks, magasiner til udklip, papir, neopasteller (så det ikke smitter af eller bliver tværet ud), modellervoks, lim, tape, farvet papir. Målet er her at de skal blive inspireret af materialerne, velkendte som nye.

Inden de går i gang kan man lige vise et par kreative fif’s:
– Man kan bruge voks til at sætte træer, figurer og andet fast med.


– Ved figurer af papir, der skal kunne bevæge sig rundt i landskabet, kan man lave en fod ved at folde papiret.


– Hvis de skal lave meget af en ting, kan man folde papiret og klippe flere på en gang.

 

Målet med aktiviteten er at facilitere og understøtte et skabende rum for målgruppen hvor de kan lege, og skabe til et fælles land. Et rum hvor der er plads til alle æstetiske niveauer. Hvor ingens kreationer dømmes ude, alle kan byde ind med deres formudtryk i et trygt skabende univers. Et inkluderende miljø (ifl. Alenkjærs def.) hvor der skabes rum for alle. Børnenes fantasi, kreativitet og forestillingsevne trænes. Det fælles tredje er med til at materialisere deres indre billeder for dem selv og andre. Samtidig sker der en æstetisk fordobling i den skabende proces med deres fælles land.

Erfaringer med aktiviteten:
Nogle børn malede og klippede efterårsblade, tapede dem i træer og legede at de var efterårsvinden der pustede til dem. Et barn der både havde store sproglige vanskeligheder, kom men papirrester og lagde på landet og sagde hvad det var, han var tydeligt engageret i aktiviteten, ved at anerkende hans indput, fortsatte hans engagement og samtidig tydeliggjorde italesættelsen overfor gruppen, at alle indslag var anerkendelsesværdige.

 

puce19-ku03s
puce19-ku03s
puce19-ku03s
puce19-ku03s
puce19-ku03s
puce19-ku03s
puce19-ku03s