Hvad er aktiviteten:
Vi har valgt at vi vil inddrage deltagerne i vores aktivitet, som går ud på at lave fantasidyr ud af ler. Vi har valgt at deltagerne skal inddrages i vores demonstration, fordi ler er et materiale man kan eksperimenter med, og give en større sanseoplevelse ved berøring og bearbejdelse af materialet. I aktiviteten vil vi sætte benspænd op ved at man kun må forme fantasidyr. Benspænd et godt redskab at anvende, da man i udfordringen løser nye opgaver man ikke troet var mulige.

Didaktiske overvejelser:

Didaktisk bruger vi Malcon Ross modellen, da den er god at bruge som hjælp for at give et indblik i hvordan man kan hjælpe deltagerne til at udvikle æstetiske kompetencer. Modellen viser at udviklingen af kreativitet og tilegnelsen af formsproglige kompetencer foregår i en proces. Målet med vores aktivitet er, at give deltagerne nye erfaringer omkring at kunne udtrykke sig kreativt ved hjælp af nye materialer og teknikker. (Ringsted & Froda, 2008 s. 30)

Hvorfor lege med ler:

Grunden til det er at vi har valgt at deltagerne, skal arbejde med ler. Er fordi at det er et materiale, som giver en sanselig oplevelse ved berøring og bearbejdelse. Udover dette så er det et materiale som er nemt at arbejde med i forhold til formning for alle aldersgrupper. Idet at det er nemt at arbejde med, er der også en stor frihed angående den kreative proces.
Grunden til vi har valgt at der skal være et tema, er fordi at vi har erfaret at når det allerede er udvalgt et tema, så giver det muligheden at man kan udvikle en forståelse, fordybe og forholde sig til et enkelt emne. Et fælles tema kan desuden bidrage til at der er en mulighed for at skabe et fælles potentielt rum, der giver muligheden for at fokusere på selve værket og udformningen.
Desuden kan beskæftigelsen med temarbejde have en særlig kvalitet angående den æstetiske læreproces, da den skaber en forbindelse til det subjektive og derved er med til at skabe en subjektiv forståelse. Arbejdet med tema, giver desuden mulighed for at bearbejde delaspekter og udtrykke sig omkring sin forståelse af verden.  (Austring & Sørensen, 2006, s 178)

Som pædagog er det vigtigt at sørge for at der er forskellige udtryksformer til rådighed, så mangel på udtryksmuligheder ikke hæmmer i at udtrykke fantasien. Der er en tæt sammenhæng mellem fantasi og kreativitet, da fantasien fungerer som råstoffet i kreativiteten. Fantasien er en evne, vi har til at forstille os noget, der ikke er – enten fordi det ikke er til stede, ikke kendes eller ikke eksisterer. Fantasiens råstof er alle de sanseoplevelser og sanseindtryk man har modtaget.
Arbejdet med understøttelse af fantasievnen bidrager bl.a. til, at der bliver skabt opfindsomhed samt indlevelsesevne. Disse to faktorer er med til at bidrage til f.eks. nemmere at kunne indgå i fantasi lege, samt få en til at tænke i nogen helt andre kreative tankegange.  (Ringsted & Froda, 2008 s 106-114)

Formidling af aktiviteten:
Vi vil starte med at give en kort præsentration om materialet, og vise hvilken redskaber vi vil anvende. Da vi ved at der kan være flere deltagere, der muligvis ikke har så kendskab til at arbejde med ler, vil vi starte med at lave en lille ler øvelse, så de ikke bliver med det samme kaste ud i vores udfordringen, Derefter skal vi udforme fantasidyr, og der handler det om at give frit spil til fantasien. Imens deltagerne er i gang, vil vi begrunde vores valg af aktiviteten.

Hold: CPF16o-KU13V
Gruppe 2: Luise & Sofia
CPF16o-KU13V
CPF16o-KU13V
CPF16o-KU13V
CPF16o-KU13V