Medier og digital kultur i dagtilbud.

Danske børn er blandt de mest digitale i verden, viser DR´s årlige medierapport. Og børn møder i høj grad it og smart teknologi i deres dagligdag. ”Digitalt indfødt” betegnes små børn i dag. Født ind i den digitale verden.

På dagstilbudsområdet ses stadig et stort spænd mellem institutionernes kunnen og færdigheder. Der er nogle ”fyrtårne” som har grebet digitaliseringen. Og nogle kommuner, dagstilbud og pædagoger er meget dygtige og arbejder kreativt og skabende med teknologi. Andre henter nogle App´s og bruger Ipad´en om eftermiddagen på stuen.
Et eksempel på hvorfor det fortsat er sådan, er at det er muligt i dag, at gå igennem pædagoguddannelsen uden at lære om digital kultur og sociale medier.
Vi har erfaret at der stadig er en forståelse af, at det digitale er noget helt andet end det pædagogiske arbejde. Men dette kan sagtens kombineres.

 

Indledning:
I forbindelse med arbejdet med medier og digital kultur har vi eksperimenteret med brugen af teknologien i pædagogisk praksis, som ikke nødvendigvis indeholder brugen af en iPad.

Nedenstående aktivitet er en pædagogisk tilgang til hvordan man kan introducere programmering og robotter til børn i dagtilbud.

 

Formål:
Vores mål med denne aktivitet er at give børn et kendskab til teknologien. Mere specifikt Ozo-, Beebot- og Dash Dot-robotter.

Vi vil fremme børnenes digitale dannelse gennem medieleg. Dette vil vi gøre gennem leg, nysgerrighed og afprøvning. Meningen er at børnene skal have ‘hands on’ på robotterne og have lov til føle, mærke og prøve på egen hånd. Vi vil introducere teknologien som et lege- og læringsredskab som ikke kun kan bruges af voksne.

Pædagogen kan i disse aktiviteter være lærende sammen med børnene. Samtidig kan man sætte sig ind i robotternes system og programmeringen, så man kan have en lærende tilgang til aktiviteten.

Pædagogen kan med fordel overveje sin position i aktiviteten så børnene både får lov til at undersøge og eksperimentere og samtidig forstå robotternes virken og gøren.

 

Aktivitet:
Vores aktivitet byder på programmering med forskellige robotter.

Vi introducerer ozobots. Disse små robotter er programmeret til at følge tuschstreger. Man kan ved at tegne i forskellige kombinationer af farver, få Ozo til at køre hhv. zigzag og turbo.

Med Beebots kan man programmere ved at trykke på knapperne ovenpå robotten for at lave en rute. Robotten kan køre forlæns, baglæns og dreje til siden.

Med Dash Dot robotten kan man programmere på forskellige måder. Vi har taget udgangspunkt i simple programmeringer fordi målgruppen er børn 0-6 år. Vi bruger appen “GO!” hvor man med et joystick på iPadden kan styre robotten. Ligeledes bruger vi appen “Xylo” til at spille og programmere sange som spilles på xylofon.  

 

Refleksioner og evaluering:
For at skabe det bedst mulige udgangspunkt for aktiviteten har vi erfaret at antal børn i børnegruppen har en stort betydning for udbyttet. Det kan være en fordel at lave små børnegrupper så alle får lov at prøve og eksperimentere. Vi erfarede at de fysiske rammer også spiller ind, da robotterne fungerer bedst på et fast solidt underlag. Dernæst er det vigtigt at der bliver afsat tid til at børnene kan fordybe sig og lære robotten, og dens funktioner at kende.

Sidst men ikke mindst har pædagogens engagement og entusiasme  en stor betydning for aktiviteten. Det har betydning, om pædagogen er motiveret og interesseret i aktiviteten for at bibeholde børnenes interesse.

 

Gruppemedlemmer: MD11-grp6
Melissa, Amalie, Cecilie, Mikkel og Katrine
CPE16o-MD11
CPE16o-MD11
CPE16o-MD11
CPE16o-MD11