Gruppe 2: Alberte Frederiksen og Matilde Thorst

Materialer:

2x ipads

Apps på ipads: osmo monster og sphero play

En bane (fx. tegnet på et tykt stykke pap eller en bane lavet med egen krop)

 

Robotter:

Sphero

Osmo

Bee-Bots

 

Præsentation af robotter og materiale til aktiviteten:

Vi har valgt at arbejde med disse tre forskellige robotter, da vi har målgruppen tre – seks år. Hver robot har hver sin kvalitet og kunnen. Robotterne reagere på det man gør/programmere den til.

Sphero som er den første robot styres gennem app’en “Sphero Play”. Den indstilles ud fra ens position og er nem at navigere med. Hvilket betyder at børn helt ned til vuggestue alderen (med hjælp til at indstille position) kan benytte denne robot selv.

Osmo som er den anden robot vi har valgt styres gennem app’en “osmo monster”. Her er der et monster som fortæller en historie ud fra nogle specifikationer man selv vælger undervejs og man skal derefter tegne det på den plade som er tilkoblet ipaden. Minusset ved denne robot/app er at monsteret taler engelsk, så der er behov for en voksen til at oversætte. Plusset ved denne robot/app er at det er den helt præcise tegning som barnet har tegnet, der bliver brugt i historien. Robotten/appen bruges fra børnehavealderen.

Bee-Bot som er den tredje robot vi bruger er en lille robot, der forestiller en bi. Robotten bliver programmeret ovenpå, hvilken retning vil vi have den, fremad, bagud, højre, venstre. Til denne robot bruger vi et stykke pap som Bee-Botten kan køre på. Denne robot kan børn helt ned til vuggestuealderen benytte.

 

Beskrivelse af aktiviteten:

Vi har taget udgangspunkt i robotter under vores VK forløb i medier og digital kultur. Derfor har vi valgt at sætte os ind i de tre robotter som vi har beskrevet ovenover. Til aktiviteten har vi valgt at dele gruppen op i tre mindre grupper, hvor de her bliver præsenteret for hver deres robotter og de skal efterfølgende rotere undervejs.

Den første gruppe skal benytte Sphero robotten og lege med programmeringen og styringen af den via appen “Sphero play”. Vi vil bede gruppen om bla. at stille sig på en række eller i en cirkel, hvor de skal skiftes til at styre robotten igennem benene og evt i zigzag mønster.

Den anden gruppe skal benytte robotten Osmo, hvor de skal tegne det monsteret beder dem om.

Den tredje gruppe skal benytte Bee-bot og programmere den til banen som vi har tegnet på et stort stykke pap og dermed få den programmeret til målet.

 

Faglig begrundelse:

Grunden til at vi har valgt de robotter og apps som vi har, er at vi ser nogle forskellige kvaliteter som børnene kan få glæde af. I den nye styrkede læreplan står der;     

Det pædagogiske læringsmiljø skal give barnet mulighed for at danne erfaringer med årsag, virkning og sammenhænge og støtte barnet i at kategorisere og systematisere omverdenen. Der tages udgangspunkt i et læringssyn, der aktivt inddrager barnets eksisterende viden og erfaringer, undren og spørgsmål, men som samtidig forstyrrer og udfordrer barnets aktuelle forståelse.

 

Når vi kigger på netop dette og vil forbinde det til vores aktiviteter med robotterne, har det noget og gøre med at børnene skal prøve og koble det, de forskellige robotter kan, om til det de gerne vil have dem til at gøre. Der kommer her et par eksempler:

  1. Bee-bot, børnene ved godt hvilken vej den skal, men at få omsat det logiske til faktisk at trykke på pilene det antal gange man skal, for at få robotten i mål, er en udfordring.
  2. Sphero, vi legede fangeleg. Børnene ved godt hvilken retning de skal skubbe hen imod når de vil have bolden hen til den de skal fange, men at finde ud af hvor meget fart den skal have på, og hvad man gør når personen rykker sig kan være en udfordring.

 

Refleksioner:

Efter vi har været ude i praksis, holdt workshop og været ude på blågårds plads for at afprøve de forskellige robotter af, har vi indset hvor let børn lærer at behandle, omgås og benytte robotter. De lærte hurtigt man skulle være forsigtige med bla. Bee-bot og at man ikke skulle rykke rundt på den for at hjælpe den på vej. Derudover lærte de hurtigt hvordan man programmerer de forskellige robotter.
pucf17-md01
pucf17-md01