Hvad er målet med jeres aktivitet/proces/tiltag:

Målet med vores aktiviteter er at få unge med ADHD ned i low arousal, samt at kunne styrke deres koncentration. Unge med ADHD kan have tendenser til at have en problemskabende adfærd, derfor handler Low arousal primært om at nedtrappe den problemskabende adfærd. Det er vigtigt at pædagogen husker på at målet med aktiviteterne er at de unge kan være i low arousal så lang tid som muligt da det er dét vi gerne vil opnå for dem der ofte er i high arousal. Det er relevant for pædagogerne at udføre disse aktiviteterne når de kan mærke at de unge er for høj i arousal og brug for at komme ned for at skabe mere ro i deres hverdag.

Hvem er målgruppe/aldersgruppe:

Vores målgruppe er unge på 12-15 år med diagnosen ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i personens opmærksomhed og aktivitet.

 

Hvilket deltagerantal (Hvor mange egner aktiviteten sig til):

Den første aktivitet udøves bedst med få deltager, eftersom det er vigtigt at der ikke kommer mange distraheringer.

Den anden aktivitet egner sig til helst til fire personer inden for denne målgruppe, dog kan der også være flere deltagere med. OBS sværhedsgraden øges jo flere deltagere man er. 

 Fysiske rammer og materialer (Er der specielle krav til de fysiske rammer og materialer?):

Det er relevant at det er et sted hvor de unge føler sig trygge samt skal det være et sted hvor der ikke er særlig mange distraherende ting, så aktiviteterne er det der holder dem i gang. Den bedste lokalitet vil være en klasselokale. 

Til aktivitet nr (Tegn på ryg) så er det pædagogen selv der bestemmer selv hvilken historie de vil læse højt. Det kan være optimalt at lade de unge være med til at bestemme hvilken historie der skal læses. Eller så kan pædagogen selv vælge ud fra kendskabet til de unge.

Forløbet:

Tegn på ryg 

Tegn på ryggen aktiviteten er en aktivitet der skal hjælpe den unge med at være i low arousal. Desuden kan fysisk berøring være med at ned stimulere den unge. Aktivitet foregår således. 1.Gruppen bliver opdelt i mindre grupper bestående af to unge. 

2.Dernæst sætter de sig således at den ene sidder med ryggen til den anden. 

3.Nu vil en pædagog læse en historie op og personen der sidder bagerst tegner nu det der bliver fortalt på deres ryg. 

4.Dette fortsætter indtil pædagogen er færdig med historien. 

5.Når historien er slut bytter de plads.

Klappetegn:

Fremvisning af legen:

IMG_1854

 1. Opdel de unge i grupper på mindst 4 (og højst 6)
 2. Sid i en rund cirkel så alle kan se hinanden
 3. Vælg et personligt håndtegn hver især i gruppen (eks. peace tegn)
 4. Lav en fælles rytme. 2 klap på lårene 1 klap med hænderne
 5. Fremvis hinandens håndtegn
 6. I stedet for klap skal håndtegnet laves
 7. Når håndtegnene er øvet begynder aktiviteten
 8. Alle fire fortsætter med rytmen (2 klap på lår 1 klap med hænderne)
 9. En person skal lave en af de andres håndtegn i stedet for klap med hænderne
 10. Den persons håndtegn hvis er lavet skal nu gentage sit eget håndtegn én gang imens rytmen fortsætter fra de andre personer
 11. Efter eget håndtegn er gentaget skal personen nu kaste den over på en af de andre spillere ved at lave et af deres håndtegn og sådan fortsætter legen
 12. Når alle kan hinandens håndtegn og klapperiet er i en bestemt rytme hele vejen igennem, samt når alle er i fokus er aktiviteten fuldført. 

 

Didaktiske overvejelser:

Første aktivitet omhandler den æstetiske læreproces der går fra indtryk til udtryk. De unge får et indtryk af historien hvilket de gør til et  udtryk ved at tegne på ryggen af deres partner ud fra historiefortællingen. Når den unge høre historien bliver der dannet indre billeder som de  udtrykker ved at tegne på den andens ryg. Ud over læreprocessen øver de unge også deres koncentrationsevne da de også skal forholde sig til historiefortællingen. De får derudover skabt endnu et nyt indtryk ved videre fortællingen af historien til at udtrykke sig videre på deres partneres ryg hvilket skaber et cyklus af indtryk og æstetisk udtryk.

Dette er hvad Malcolm Ross beskriver i sin model opfattelsen af dialektikken i den skabende proces.

Derudover har vi sat fokus på at de unge med ADHD skal komme ned i low arousal. Dette er grundet deres høje aktivitetsniveau og at de ofte er oppe i en high arousal. Dette er aktiviteterne også med til skabe for de unge.

Gruppe 5:

Berivan Polat : Paed200595

Emre Deveci: Paed200221

Hajar Elghiouane: Paed200261

Sundus Abukar: Paed200071

VK: Leg, Drama & fortælling
pucf20-ku06d