Gennem vores valgfag kreative udtryksformer – Billede og værkstedsarbejde, er vi blevet introduceret til forskellige måder at udtrykke sig på inden for tryk. Denne process fangede hurtigt vores opmærksomhed, grundet denne aktivitet nemt kan tilpasses forskellige brugergrupper. Børn tilegner sig deres omverden og engagerer sig socialt med fantasi, tænkning, leg og fortælling, ved at afprøve nye ting af. Således jo flere sanseindtryk de får af den samme ting, desto grundigere en perception får de bygget op. Ved at gentage tryk processen over et kort eller længere forløb, vil børnene bedre kunne mestre nye metoder at udtrykke sig på. Dette kan gøres via et læringsmiljø med tilfredsstillende udfordringer og balance mellem det børnene kender og nye udfordringer som er tilpasset til netop det enkeltes barns behov (Hauer & Mathiesen,2016, s.438-444).

Malcom ross model

Malcolm Ross har udviklet en model som kan anvendes når man vil planlægge en æstetisk aktivitet. Modellen er med til give et bedre overblik, således at vi kan sikre os at aktiviteten har de nødvendige elementer for at udvikle de æstetiske kompetencer.

Ligeledes er det vigtigt at give børnene mulighed for at undersøge og eksperimentere med forskellige medier, så de kan udvikle sig. Her tager Malcolm Ross udgangspunkt i impuls, da barnet finder sit udtryk i en legende atmosfære. Følgende elementer skal være til stede for at impulsen kan udtrykkes eller bearbejdes i forbindelse med en aktivitet med tryk.
Legen – For at være kreativ og opleve kreativiteten som noget meningsfyldt, skal barnet kunne lege. Give børnene plads til at eksperimentere med de forskellige materialer.

Sansning og det følelsesmæssige indtryk har en direkte sammenhæng, derfor er det vigtigt at arbejde med sanseoplevelser i æstetisk virksomhed. Eksempelvis ved at give mulighed for at de får lov til at røre og blande sig frem til flere farver.

Fantasi og indre billeder er ladet med personlige betydningsfulde følelser, og dermed et vigtigt element at arbejde med. Det er vigtigt som pædagog at præsentere forskellige måder at udtrykke sig på, således at børnene har en fornemmelse for hvordan de yderligere kan arbejde med materialerne.

Medie er en forudsætning for, at man kan lade sine følelser komme til udtryk.

Håndværket er en nødvendighed, for at kunne beherske medie (Sørensen & Merete, 2006,s.155).

Højtryk En af de grafiske teknikker vi i gruppen har gjort mest af har været højtryk. Hvor dette foregår med et materiale hvor man enten kan ridse eller gravere et mønster (Villadsen, 2007, s. 166). Højtrykkets ophøjede kanter skaber trykket, da man har valset maling på overfladen.

Mange kender nok allerede til Linoleumstryk inden for højtryk. Men i forbindelse med valgfaget er der ligeså blevet arbejdet med polystyrenplader. Dette materiale er mere blødt og egner sig bedre til hvis man skal igangsætte en aktivitet med yngre børn. Det er ganske nemt at få ridset et motiv eller former ind i skumpladen med en blyant. Ligeså er det praktiske ved højtryk er at man kan genbruge og lave så mange tryk man lyster.

 

Flad/plantryk – monotypi
Vi har i vores VK forløb arbejdet med plantryk. Plantryk er navnet på de grafiske udtryk, der trykkes fra en plan flade, der hverken har højtrykkets ophøjede kanter eller dybtrykkets graverede eller ætsede streger. Vores gruppe forsøgte os med en teknik der hedder monotypi. Monotypi er en teknik som hører inden under kategorien plantryk. Som navnet signalerer er der tale om ét tryk og ikke en serie identiske tryk
(Villadsen, 2007, s. 181).  Vi malede en snor hvorefter vi placerede den i en bog ovenpå et papir. Derefter lukkede vi bogen og hev forsigtigt snoren ud. Ydermere valsede vi maling på et spejl og forsøgte os med at male og ridse motiver samt mønstre ind i den malede overflade og placere et papir ovenpå, som gav et rigtigt fint engangs tryk.

 

Litteraturliste:

  • Hauer, H. & Mathiesen, F. (2016). Kulturelle og æstetiske læringsformer. Forlag: Hans Reitzel
  • M.FL, Sørensen & Merete, (2006). Æstetik og uddannelsestænkning: Æstetik og læring
  • Villadsen, O (2007). Grafiske teknikker: Håndbog i billedkunst – om redskaber, teknik og materialer: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag

 

Studiegruppe 8 – Nicolai Nielsen, Charlotte Frederiksen og Victoria A. Sandner

pucf17-ku04v
pucf17-ku04v
pucf17-ku04v