Mål og rammer:

Vores aktivitet hedder “Leg med vand maling”, og er tiltænkt som et sted hvor børn helt selv får lov til at eksperimentere samt udfolde sig kreativt med akvarel maling. Vores aktivitet henvender sig til målgruppen dagtilbud i aldersgruppen 3-5 år. I denne forbindelse har vi været ude i en vuggestue, hvor vi har afprøvet lige netop denne aktivitet med deres storbørnsgruppe.

Målet med denne aktivitet er at skabe samt understøtte børnenes udvikling og læreprocesser, ved at de på egen hånd får lov til at udtrykke sig æstetisk samt eksperimentere med de forskellige materialer i den kreative proces. Målet med aktiviteten er derudover også at hvert enkelte barn både oplever og erfarer det sanselige i legen med vand malingen, og det at der ikke bliver sat krav til processen, men at de selv skal udfolde deres kreativitet samt fantasi. I denne forbindelse er målet at skabe impulsen, der skal opretholde samt fange børnenes interesse, så de netop opnår det ønskede mål og får noget ud af deres individuelle kreative proces samt æstetiske udfoldelse.

Undervejs i afprøvningen af vores aktivitet gjorde vi brug af følgende materialer, som var med til at skabe rammerne omkring børnenes oplevelse med vand malingen, samt gøre processen til en succesoplevelse.

Materialer:

Akvarel paletter.

Akvarelpapir.

Forklæder.

Forskellige former for pensler til rådighed, men en enkelt vedlagt ved hver palette.

Kopper til vand.

Afdækning samt papir.

Indhold:

Som tidligere nævnt handler vores aktivitet om børnenes egen kreative udfoldelse med deres fordybelse i vand malingens univers. Aktiviteten forgik altså således at vi på forhånd havde stillet nogle forskellige materialer til rådighed, og her startede vi ud med at vise hvad man kunne gøre med dem, hvilket var med til at skabe noget impuls hos hvert enkelt barn. Herefter er var der “fri leg” og de måtte afprøve, udforske samt lege med de forskellige farver som de havde lyst til på de vedlagte akvarelpapir. Undervejs i aktiviteten var der en åben dialog i gang omkring børnenes værker.

Skulle vi afprøve samme aktivitet med en ældre aldersgruppe, ville fremgangsmåden samt processen foregå på samme måde. Her ville man dog kunne eksperimentere med flydende akvarel maling, som henvender sig til den ældre målgruppe. Til seminardagen vil vi derfor eksperimentere i samvær med vores medstuderende med flydende akvarel maling. Her vil vi afprøve brugen af pipetter til at sprøjte malingen ud på akvarelpapiret med, og her se hvilket slags værk samt proces man vil kunne få ud af denne form for materiale.

Faglige og didaktiske overvejelser:

Når børn er en del af at opleve samt udarbejde æstetiske indtryk og derigennem eksperimentere med æstetiske udtryk, giver det mulighed for at udvikle kreativitet, identitet, og lære om sig selv, omverden og andre individer. Det har altså en positiv betydning for deres læring, udvikling og dannelse. I de æstetiske læreprocesser er den sansende og følende krop i spil, og derigennem bidrager det til barnets udvikling af sanser, det sociale samspil og dets gøren i omverden. Børn har derudover gennem den æstetiske praksis, mulighed for at bearbejde indtryk, fortolke samt eksperimentere med deres fantasi og kreativitet. Sanserne er i denne sammenhæng også et vigtigt element i vores målsætning, da det er gennem sanserne, at meget af barnets udvikling sker. Sanserne aktiveres når børn udtrykker sig gennem kreativiteten, fx når vi arbejder med forskellige materialer og forskellige teksturer, som i dette tilfælde vil være børnenes oplevelse med vand malingen og de forskellige farver som de på egen hånd kan udtrykke sig gennem.

 

Gruppe 5: Dilara Demir og Cecilie Jakobsen, Pucf21-Ku05v
pucf21-ku05v