Kingspray Graffiti VR 

Vores specialisering er SKF, og målet med vores aktivitet er, at præsentere både institutioner og børn for teknologien VR-briller. Vi vil motivere børn og pædagoger til at se, hvordan denne teknologi kan bruges i praksis. Man kan argumentere for, at VR kan understøtte børns læring ved at gøre den mere kropslig/virkelig. Med vores aktivitet håber vi at give deltagerne blod på tanden til at inddrage VR i fremtidige aktiviteter. 

 

Vi har afprøvet vores aktivitet med børn fra målgruppen. Her præsenterede vi teknologien med fokus på, at børnene skulle eksperimentere med mediet og udvikle deres teknologiforståelse. Begrebet teknologi kan forstås som en opfindelse, der løser et problem eller en udfordring. Det beskriver samtidig redskaber eller viden, som udvider menneskets handlemuligheder i tid og rum.

Pædagogisk arbejde med teknologiforståelse skal give børnene mulighed for at udvikle kompetencer, opnå færdigheder og tilegne sig viden om teknologier.

 

I vores aktivitet har vi arbejdet med en 1. klasse på en KKFO. Vi delte klassen op i to hold af 7. 

Aktiviteten kan dog justeres og bruges til andre målgrupper. 

Til aktiviteten har vi brugt:

– 2 par VR-briller 

– 1-2 skærme f.eks. iPad, TV, computer eller telefon. 

 

Der skal være god plads, vi har f.eks. valgt at benytte institutionens puderum, så der både er god plads til dem der er i gang og dem der ser med. Endvidere er det vigtigt at vi som pædagoger sørger for, at tilskuerne og de børn der rent faktisk spiller adskilles således, at der ikke er nogle, der går ind foran børnene, der har VR brillerne på. 

 

Vi har valgt at bruge et spil, hvor man kan lave graffiti, hvilket giver mulighed for oplevelser, der ellers ikke er mulige.

Da VR var en ukendt teknologi for os som gruppe, gav aktiviteten desuden mulighed for at skabe eksperimenterende fællesskaber med børnene (Thestrup). 

Vi havde forberedt os på at skulle guide børnene en del, men blev mødt at nysgerrige børn, der gerne ville lære mens de var i gang. 

 

I løbet af aktiviteten er to børn i gang med VR-briller, mens resten af holdet følger med på en skærm, hvor der er mulighed for at se, hvad dem med VR-briller er i gang med.  

Inde i spillet får de mulighed for at skabe deres eget graffiti-værk. Derudover kan de udforske spilverdenen og selv vælge, hvor de vil tegne. Imens kan resten af gruppen følge med på en skærm. I vores aktivitet valgte vi at der sad en voksne med de børn, der ikke havde VR-briller på. På den måde kunne den voksne have fokus på de børn, som måske ikke turde at prøve brillerne, så de stadig følte sig som en del af aktiviteten. Vi valgte at lave multiplayer, så de to deltagere kunne være inde i verdenen samtidig. Dette gav nogle børn mere mod til at prøve. Her lavede vi en privat verden, da spillet også kan spilles online. 

 

Vi ses til seminardagen!

Anders, Peter, Darija, Karl og Jonas

 

Litteratur:

VR som redskab i skole og børnehave – Ebbe Agerbæk, 2019

Det eksperimenterende fællesskab – Klaus Thestrup
pucf20-md01
pucf20-md01