Skolereformen gavner pædagoger:

Som kommende pædagoger i skole-fritids regi har vi en ganske ny rolle, nemlig at varetage understøttende undervisning. Med skolereformen i 2014 blev der for alvor stillet skarpt på at balancere skolens mål: trivsel og læring. Børn lære på forskellige måder, og den understøttende undervisning giver mulighed så børn lære mest muligt. I understøttende undervisning er der mulighed for at planlægge og gennemføre en differentierede undervisning med fokus på nye lærings metoder, æstetiske og motoriske aktiviteter.

På valgmodulet har vi fået bekendtskab med natur og udeliv som læringsrum. At kunne tilrettelægge aktiviteter i naturen med henblik på børnene lære om naturen og de aktiviteter hvor naturen bliver brugt som et middel i en uformel undervisningsgang. Pædagogiske aktiviteter i naturen kan være leg i naturen, udeliv for legens skyld, sundhedsfremme, samt naturen som rum for sociale aktiviteter.

‘Ute på dagis’ en undersøgelse:

Udeareal kan have en stor betydning for børnenes udvikling. I Sverige gennemførte et forskerhold ledet af Dr. Patrick Grahn det kendte og omdiskuterede studie ‘Ute på dagis’ fra 1997. De sammenligner to børnehaver: en by børnehave og en udebørnehave. By børnehaven har en almindelig moderne legeplads med sandkasse, gynge og klatrestativer og børnene var relativ kort tid ude om dagen.  Udebørnehaven var ude i al salgs vejr. Udebørnehaven legepladsen er bygget op omkring en gammel frugthave med træer, sten, græs, klatretræer, klippeblokke og et vildere skovagtigt område. Undersøgelsen viste at udebørnehave børn klarede sig langt bedre end by børnehavebørn. Udebørnehave tilegnet sig fremstående bedre motoriske evner, koncentrationsevnen blev forøget, blev mindre grad distraheret, færre sygdage og de fik tilegnet sig flere kompetencer. Børn der ikke for ro og tid til fordybelse i legen bliver hurtigere irriteret og deres stress niveau kan stige, det kan medføre en hensynsløshed og aggressivitet hos barnet.

Seminardagen: 

Vi ville undersøge om vi kunne med vores begrænset feltarbejde, undersøge om hvorvidt denne studie ‘Ute på dagis’ fra 1997, stadige er relevant i 2017. Vores didaktiske proces gik ud på at finde en skole der har natur som profil og pejlemærke og en helt almindelige skole inde i byen.

Vi vil på seminardagen udfolde vores feltarbejde og fortælle om vores erfaringer fra processen.

 

 

Haci Ømer kaya (102154774)

Numaan Ahsan Rana (102154518)

CPE15o-NU11

CPE15o-NU11
CPE15o-NU11
CPE15o-NU11
CPE15o-NU11
CPE15o-NU11