Aktiviteten

Børnene skal skabe et visuelt still-billede af et personligt lege-scenarie, hvor temaet bestemmes af den enkelte. For at motivere til deltagelse tager aktiviteten udgangspunkt i børnenes interesseområder. I et tilfælde, som vist i min turtorial, kunne det være interessen for dinosaurer der igangsatte den divergente tænkning ift. aktiviteten. Børnene vil af pædagogen få diverse materialer og redskaber stillet til rådighed, som kan tages i brug til fremstillingen af produktet. Til sidst skal der tages et billede af lege-scenariet, som herefter kan blive efterbehandlet og redigeret til et personligt udtryk. Disse billeder skal herefter uploades i Book Creator, som er en app hvor man kan lave sin egen digitale bog. Billedet skal have en titel og det er tanken, at der ligeledes skal laves en tilhørende rim og remse i ægte Halfdan Rasmussen-stil 😉 Man kunne eksempelvis tage udgangspunkt i D for dinosaur og samtidigt gøre det danskrelateret til understøttende undervisning.

 

Målgruppe, faglige kernebegreber og didaktiske pointer.

Jeg har i min aktivitet valgt at beskæftige mig med æstetiske læreprocesser, som skal komme min målgruppe der er SFO-børn med særlige behov til gode.

I forhold til Michael Marchers evalueringspunkter for de læringsmuligheder der kan opnås via den æstetiske læreproces, så tænker jeg her især på æstetisk kompetence og social og personlig udvikling, som centrale og relevante læringsmål for min målgruppe. Den æstetiske kompetence skal opnås ved børnenes deltagelse i aktiviteten og ved afprøvning af forskelligt materiale, samt ved at de kan benytte sig af forskellige redskaber.

Deltagelse i aktiviteten skal som sagt ligeledes bidrage til deres sociale og personlige udvikling, hvilket også er et overordnet pædagogisk mål i SFO’en. Disse mål skal opnås ved at børnene gerne må samarbejde og hjælpe hinanden enten i et fælles projekt, eller individuelt.

Pædagogens rolle skal være anerkendende, støttende og vejledende og det er vigtigt at der i processen er plads til at følge barnets spor ift., at de også kan komme på banen med egne ideer. Som tidligere nævnt skal deltagelsen gerne kunne udvikle deres divergente tænkning, som også kan bidrage til deres tro på egne evner.

Formidling og rammeforudsætninger

Formidlingen af aktiviteten skal bl.a. ske ved at jeg fremviser min tutorial https://youtu.be/2p81kS8VkJ8. Derudover skal jeg præsentere hvilket materiale og hvilke redskaber der er til rådighed, samt fortælle om hvad produktet skal ende ud med. Jeg skal udvise glæde og engagement for aktiviteten og så skal jeg som nævnt tidligere være med på sidelinjen hele vejen igennem.

De overordnede rammer for aktiviteten bliver på den måde sat af mig, hvorefter at børnene får at vide at de får mulighed for, at sætte deres personlige præg i selve udarbejdelsen af produktet.

 

 

 

 

CPF16b-KU11 – Kenney Jensen

 

CPF16b-KU11

 

CPF16b-KU11