Legekulturalt fællesskab

Jeg har lavet et forløb med børnehavebørn i alderen fire til fem år, hvor jeg har brugt Lego som et redskab for at få børn med forskellige sociale og kulturelle baggrunde til blive bedre inkluderet i fællesskabet. Jeg har taget udgangspunkt i de observationer jeg gjorde mig i min anden praktik og det feltarbejde jeg har gjort på modul H og I.

Da jeg var i min anden praktik i en børnehave, som lå i et socialt belastet område, oplevede jeg, at mange af børnene med en anden baggrund en dansk, havde svært ved at blive inkluderet i fællesskabet og ved at socialisere med de andre børn, der var en del af fællesskabet. Specielt børn der for nyligt var flyttet til Danmark, og dårligt eller næsten ikke kunne tale dansk, havde svært ved at socialisere med de andre børn.

Fordi Lego er kønsneutralt og kendt i de fleste lande og kulturer, så jeg det som det perfekte redskab for min intervention. Idéen var at jeg skulle sætte rammerne op for at skabe en interesse for børnene. Det gjorde jeg ved at invitere fire drenge der havde forskellige kulturelle og sociale baggrund til at bygge Lego. Jeg havde i forvejen bygget en brandbil som inspiration. Idéen var at bygge tre mere, så hver dreng fik sin egen bil. På den måde blev de opfordret til at lege sammen, og skabe deres egen legekultur, for så at danne relationer til hinanden på tværes af kultur og for at skabe en fælles tredje.

Da modul H & I i høj grad går ud på at undersøge andre kulturer gennem antropologiske undersøgelser har jeg også analyseret den kultur som drengene dannede i deres leg med Lego.

Jeg vil vise jer en PowerPoint af mit empiriske materiale som jeg har analyseret, hvor jeg vil komme nærmere ind på drengenes legekultur.

Metode

Deltagerobservation: At være der

Det vil sige at feltarbejderen er den del at det sociale liv i så stort omfang som muligt. Feltarbejderen vil samtidigt være observatør, for at lære så meget som muligt om den specifikke kultur.

 

Búgvi Ranndal (102154714)

CPE15o-KI11
CPE15o-KI11