LEG GENNEM PROGRAMMERING – GIV BØRN LYST TIL AT BLIVE INGENIØRE OG TEKONOLOGIGENIER

Børnene skal samarbejde om at samle og programmere robotten så den f.eks. skal køre over en målstreg.

Hvad kan du bruge aktiviteten til?

Aktivitetens mål er blandt andet at give pædagoger en mulighed for at introducere medier og teknologi, i forskellige legende aktiviteter. Aktiviteten omhandler brugen af LEGO WeDo, hvor børnene selv skal bygge og programmere robotten Milo.

Et af målene for aktiviteten kan være fokus på samarbejde, det kan f.eks. være en gruppe børn som ofte kommer i konflikter, der sammen skal bygge og programmere Milo.

 

Andre mål for aktiviteten kan være at tjekke børnenes finmotorik, se hvor let de har med at samle Milo. Samt styrke det kognitive, ved at børnene skal afkode brikkerne fra manualen til selv at sætte det sammen.

 

Hvilke målgrupper kan aktiviteten benyttes af?

Aktiviteten er henvendt til en målgruppe bestående af indskolingselever. De inddeles i små grupper bestående af maks. fire børn, men det optimale antal i hver gruppe ville være mellem to og tre.

 

Hvad skal man bruge til aktiviteten?

Til aktiviteten bruges en iPad og et LEGO WeDo samlesæt pr. gruppe. Aktiviteten fungerer bedst i et lokale hvor robotterne kan kører på gulvet, men er også mulig ved at få robotten Milo til at kører på et bord eller lignende. 

 

Hvordan udføres aktiviteten?

I aktiviteten skal børnene, samle og udforske LEGO WeDo. Børnene bliver inddelt/inddeler sig selv i grupper bestående af maks. fire deltagere. Herefter skal skal de samle Milo, som er en af de mange figurer man kan samle, i LEGO WeDo samlesættet.

Dette er efterfulgt af en afprøvning af Milo, her skal børnene sammensætte deres egen blok-programmering, vha. iPad. 

 

Børnene afprøver de forskellige muligheder for blok-programmering, dette er ting som hastighed, retning, lyde og farve.

 

Overvejelser før aktiviteten påbegyndes:

  • Overvej hvilke roller børnene har i løbet af processen. 
  • Fokus på om aktiviteten bliver konkurrencepræget eller primært en samarbejdsøvelse.
  • Selv skabe kendskab til mediet, så guiding ift til børnenes læringsforudsætninger er muligt. 
  • Målene varierer i takt med målgruppe
  • Videreudvikling kunne være LEGO WeDo-stafet. 

 

Casper – Paed205304

Kristoffer Agger – Paed205247

Laura – Paed205220 

Simon – Paed205211
puce20-md01
puce20-md01