Materialer:

Vi har brugt Wedo 2.0, som er en digitaliserede udgave af lego, hvor man kan samle forskellige lego robotter. For at samle robotterne skal man bruge en ipad, hvor man skal downloade wedo appen. Appen indeholder en samlemanual, som kan guide en igennem samleprocessen. Ipad’en skal samtidig bruges til programmering af robotterne.

Beskrivelse af aktivitet: 

Vi havde valgt at opdele vores aktivitet, i henholdsvis tre forskellige afprøvninger. Ydermere valgte vi at opdele brugerne, i to forskellige grupper.

Inden aktivitetens start, præsenterede vi aktiviteten for de brugere som skulle deltage.

Første afprøvning bestod af, at samarbejde omkring at samle Lego WeDo til en hel figur ud fra en app på en udleveret iPad.

Anden afprøvning bestod here

fter af at programmere Lego WeDo figuren via den samme app. Tredje afprøvning foregik ved, at vi som studerende på forhånd havde lavet en bane på gulvet med kridt eller tape, hvor eleverne på de to hold skulle få programmeret deres Lego WeDo til at gennemføre banen.

Vi havde valgt at gennemføre aktiviteten indendørs, da de digitale legorobotter skulle gennemføre en bane, som ville være svær at gennemføre på ujævnt grundlag.
Derudover brugte vi et stort rum, hvor der var god plads til at gennemføre vores planlagte bane.

Gennem vores planlagte bane, havde vi udarbejdet to udfordringer. Disse gik ud på, at ved første stop skulle brugerne programmerer robotterne til, at afspille fem forskellige farver. Ved andet stop skulle brugerne programmerer robotten til, at afspille en lyd.

Faglig begrundelse

Ifølge Stine Liv Johansen og Malene Charlotte Larsen er brugen af medier og digitale teknologier en integreret del af de unge menneskers hverdag (Johansen & Larsen, 2020, s. 7). Dette er er derfor også en af grundene til, at vi i vores afprøvninger har valgt at inddrage digitale teknologier i form af en Ipad. Eleverne kan blive digitalt dannet ved at de bruger de digitale teknologier til at programmere WeDo, til at gøre forskellige ting som at bevæge sig frem og tilbage, lyde, farver osv (Frøkjær & Søndergaard, 2017, s. 154).

På et samfundsmæssigt plan omhandler medialisering overordnet om, at samfundet i stigende grad underlægges og bliver afhængigt af medierne (Christensen & Søndergaard, s. 71). Medialisering er den forståelsesramme, der giver os mulighed for at favne og forstå mediebrugen i dag (Christensen & Søndergaard, s. 70). Medialisering vil altså i en pædagogiske praksis forstås som den måde, den pædagogiske hverdag ændres på i takt med den digitale udvikling (Frøkjær & Søndergaard, 2017, s. 153). Dette kommer også til udtryk i vores valgte aktivitet, da det ”normale” lego, er opgraderet til digitaliseret lego.

Vi har valgt at udføre denne aktivitet, for at undersøge og observerer hvordan eleverne interagerer med hinanden undervejs i processen med Lego WeDo, og hvordan eleverne håndtere brugen af digitale teknologier.

Bibliografi

Christensen, O., & Søndergaard, S. (u.d.). Unge og medialisering . s. 71.

Frøkjær, T., & Søndergaard, S. (2017). Sciencedidaktik, leg og digitale teknologier i dagtilbud. I Didaktik for pædagoger. København: Billesø & Baltzer.

Johansen, S. L., & Larsen, C. M. (2020). Undersøgelser af børn, unge og medier. Samfundslitteratur.

 

 

Stine x2, Mia og Emma

puce18-md01
puce18-md01
puce18-md01