Hvad skal vi lave og hvorfor?

I denne aktivitet er det målet at børnene samarbejder om et fælles projekt, der giver dem mulighed for at deltage på forskellige kreative måder, hvor de inspireres af hinanden og måske ser nye sider af deres kammerater.

Vi skaber sammen med børnene en legekulisse i træ med tilhørende ler-figurer. Legekulissen kan efterfølgende danne ramme om mange forskellige slags leg, hvori bl.a. LEGO, dukker, Pokémon, eller andre ting kan indgå. Vi tager dog i denne aktivitet udgangspunkt i emnet FREMTIDEN – og hvordan den mon ser ud?

Arbejdstegning af legekulissen

Hvad kan kulissen dekoreres med?

 

Vi ønsker at skabe et fælles projekt med børnene, hvor deres fantasi og kreativitet bestemmer hvordan emnet om fremtiden udfoldes. To ting skal danne impuls for aktiviteten: legekulissen og leret. At se kulissen og forestille sig hvilket (lege)univers det kan blive til, samt leret mellem hænderne, der kan tage form og blive til figurer og objekter der kan tage del i dette univers.

Måske ved børnene hurtigt hvordan deres fremtidsunivers skal se ud – men hvis ikke, forestiller vi os et univers, hvor intet er som det plejer. Her kunne et benspænd være med til at sætte fantasien i gang, og give en ramme der hjælper den kreative proces på vej. Fx en sætning som ”intet må have den farve det plejer at have”.

Spørgsmål vi også kunne arbejde med, kunne være: Hvordan ser verden ud? Er det indendørs eller udendørs? Hvilke væsner bor der? Hvilken slags natur eller bygninger findes der?  Hvordan transporterer vi os rundt? Er det i en fjern galakse?

Det er børnenes univers og de bestemmer hvilken form det skal tage – hvad er de optaget af lige nu? og hvordan kan det være med til at motivere dem i aktiviteten?

Målgruppe og materialer

Målgruppen er børn i indskolingen fra 0.-1. klasse (5-7 år).
Vi planlægger at have ca. 10 deltagende børn i aktiviteten. Der kan arbejdes simultant på legekulissen og figurerne, men jf. tidsplanen vil vi gerne involvere alle børnene i både arbejdet med legekulissen og lerfigurerne. Pladens størrelse på 1×1 meter giver mulighed for at 5-6 børn dekorerer samtidig, og der kan sideløbende arbejdes med farveblandinger og forberedelser af andre materialer, således alle er deltagende.

De fysiske rammer finder sted i institutionens træ- og ler-værksted. I træværkstedet males og dekoreres vores legekulisse, og i ler-værkstedet udformes figurerne.

Materialer og redskaber til legekulisse: Træplader, lister, beslag, skruer, (evt. andre materialer der kan give dimension, fx hønsenet eller gips) Dekoration kan udføres med akrylmaling og pensler, eller tapetklister og billeder.

Materialer og redskaber til figurer: Ler (evt. silke-ler), ståltråd, mindre stykker konstruktionstræ

Indhold og tidsplan

Dag 1: Introduktion til emne og materialer – udformning af ler-figurer

På første dag af vores aktivitetsforløb introduceres børnene for emnet FREMTID og som impuls medbringer vi legekulissen, leret og evt. inspirationsbilleder til fremtidsunivers/figurer. Disse inspirationsbilleder kan vi skabe vi selv på forhånd, ved hjælp af AI programmet DALL-E 2, alternativt kan bruges billedsøgninger på nettet. (evt. mulighed for at skabe flere billeder hvor børnenes ideer og input inddrages, hvis man har god tid). Når inspirationsbillerne har været rundt mellem børnene, indleder vi en fælles dialog og brainstorm med børnene, om hvordan de forestiller sig et fremtidsunivers ser ud, og hvad de godt kunne tænke sig skulle indgå heri (Optakt) Leret lægges frem på bordet og de første figurer laves.

  • Nysgerrigheden skærpes
  • Eksperimenterer sig frem

Dag 2: Børnene samarbejder om at dekorere legekulissen

  • Fælles brainstorm om hvad kulissen/baggrunden skal bestå af – hvilken verden?
  • Skal der inddrages andre materialer end maling?
  • Eksperimenterer i fællesskab med maling og materialer
  • Den færdige legekulisse stilles til tørre

Dag 3: Afslutte maling af legekulisse og formning af figurer

På dag 3 færdiggøres legekulissen og lerfigurerne, så det hele bliver klar til legedagen. Der tilføjes eventuelle detaljer til kulissen og de sidste par figurer bliver lavet – måske har dekoration af kulissen givet inspiration til nye figurer, eller måske har en figur givet anledning til at tilføje nye elementer til kulissen.

Dag 4: Leg med figurer i legekulisse

Dag 4 er den sidste dag i vores aktivitets forløb og her står den på leg. Vi træder sammen med børnene ind i det fremtidsunivers, der er skabt over de seneste 3 aktivitetsdage.

 

Faglige/didaktiske overvejelser

Motivation

Ifg. Deci og Ryans selvbestemmelsesteori, motiveres mennesker intrinsisk, ved opfyldelse af de tre psykologiske behov for autonomi, kompetence og samhørighed – dette perspektiv har vi forsøgt at inddrage i denne aktivitet, med særlig vægt på at børnenes motivation for at deltage, kobles sammen med deres indflydelse på hvad de skal lave. Vi har overvejet i hvilken grad børnene kan deltage på forskellige måder, og dermed føle sig kompetente, men samtidig også opleve at mestre noget nyt – sammen med og inspireret af andre.

Improvisation

Det er et forløb der stiller krav til os om at improvisere og gribe børnenes input. Vi skal sige “ja og ?” for sammen at udvikle legen og selve aktiviteten med at skabe figurer og legeunivers. Bevidst at skulle improvisere kan måske føles usikkert, men vi skal turde at være et sted, hvor legen med materialerne og det færdige produkt ikke er bestemt på forhånd.
At noget bliver til i øjeblikket, og at nye idéer opstår i samtalen med andre, efterhånden som idéer udveksles, er også improvisationens kendetegn.

Stilladsering og benspænd

I stilladseringens 6 punkter, har vi gjort os mange tanker om de to første punkter – vi skal på én gang vække børnenes interesse, men også lade nok være åbent til at deres egne input får lov at styre retningen for det videre arbejde. Her er vi sikre på at leret med sin materialitet og pladen med sin størrelse vil give nok impuls til fantasien og det efterfølgende kreative arbejde.

1. Rekruttering
2. Reducering af frihedsgrader
3. Retningsfastholdelse
4. Markering af kritiske træk
5. Frustrationskontrol
6. Demonstration

Når vi introducerer et benspænd omkring farver, er det fordi vi oplever at en reducering af frihedsgrader sætter gang i fantasien på en god måde. Vi giver så at sige noget “at spille bold op af”.

De resterende punkter kommer i spil når vi udfører aktiviteten.

 

Anna Aabo, Joachim Salomon, Julie Marie Kirkegaard Nissen

 

 

 

 

 

 

 

 

pucf21-ku04v
pucf21-ku04v
pucf21-ku04v
pucf21-ku04v
pucf21-ku04v
pucf21-ku04v
pucf21-ku04v
pucf21-ku04v
pucf21-ku04v
pucf21-ku04v
pucf21-ku04v
pucf21-ku04v
pucf21-ku04v
pucf21-ku04v
pucf21-ku04v