Når vuggestuebørn arbejder med kreative udtryksformer, er det processen, der er vigtigst. Børnene lærer materialer at kende, de sanser, eksperimenterer og undersøger. Der sker en stor udvikling i denne aldersgruppe (0-3 år), også på dette område, og de ældste børn er i gang med at få en gryende forståelse af, at f.eks. en tegning kan forestille noget. Dette danner grundlag for, at børnene senere kan udtrykke sig mere bevidst med kreative udtryk. Men for det lille barn bidrager kreative processer også til den motoriske udvikling, til begrebsdannelse, til en begyndende forståelse af fysik, rum og former, til sanseintegration, til farvelære, til udvikling af forestillingsevne mv. Alt sammen noget, der omvendt også virker befordrende for evnen – og måske også lysten – til kreativ udfoldelse.

Jeg har ladet mig inspirere af den norske forsker Arne Trageton, som har sat fokus på den tredimensionelle formnings betydning for børns udvikling. Trageton læner sig op ad Piaget og peger på, at børns aktive handlen i kreative processer ikke blot styrker den sociale og følelsesmæssige udvikling, men også i særdeleshed den kognitive.

Jeg har derfor valgt at lave en aktivitet med modellering med en lille gruppe børn fra min egen vuggestue. Jeg har valgt at bruge rødler, som jeg oplever, er lidt overset i dag, men som på mange måder er helt oplagt – ikke mindst til vuggestuebørn. Ler er et naturmateriale, som giver en sanselig oplevelse at berøre og bearbejde. Det er nemt at forme og manipulere for både store og små, og dette giver mulighed for stor frihed i den kreative proces. Lerets mange muligheder har potentiale til at styrke fantasien.

Med udgangspunkt i Arne Tragetons teori og forskellige retninger indenfor reformpædagogikken er jeg optaget af rammerne og balancen mellem voksenstyring og børns frie udfoldelse.

Jpeg

 

Aktiviteten er forløbet over to formiddage med fire børn i et- og to-års-alderen. Den første dag var der kun ler til rådighed som materiale. Børnene stod ved et lavt bord og kunne gå til og fra aktiviteten. Jeg anviste kun ganske lidt og lod børnene eksperimentere frit. Anden dag sad børnene på stole ved et højt bord. Der var både ler, tændstikker og nogle få redskaber – små kageruller, blyanter til at lave mønster med og Lego-klodser til tryk – til rådighed. Jeg engagerede mig i legen, og jeg viste simple teknikker og foreslog noget, man kunne lave af leret (f.eks. edderkopper). Ligeledes spurgte jeg børnene om deres processer og figurer. Leret blev formet og omformet mange gange, men to af børnene gav indtryk af at betragte deres sidste kreation som et færdigt produkt.

 

CPF16b-KU11

 

CPF16b-KU11