WILKOMMEN ALLEZUSAMMEN!

Nu skal I være boldparate!

Vi har muligvis svaret på et super inkluderende boldspil. Spillet hvor du kan leve, dø, beskytte eller genopstå fra de døde. En positiv oplevelse med boldspil er vores præmis og derfor har vi videreudviklet og sammensat forskellige boldspil.

Vi har valgt, at udvikle en aktivitet kaldet ’Lev eller dø’ med henblik på at støtte relationsdannelse i mellemtrinnet. Dette har en relevans i børns liv ift. trivsel, da en rapport viser, at flere børn mistrives i folkeskolen (Statens institut for folkesundhed 2014).

Hvad går spillet ud på?

 • To hold, på hver deres banehalvdel med et håndboldmål på baglinjen.
 • En beskytter skal udvælges på hvert hold og får en overtrækstrøje på.
 • Ca. 6 (afhængigt af deltagerantal) bløde bolde i forskellige størrelser starter på midterlinjen, deltagerne starter bag baglinjen. 1, 2, 3 GO!
 • Skyd modstanderholdets spillere eller grib dem ud.
 • Dør du, skal du sidde ned, der hvor du blev skudt.
 • Man kan som død skyde på mål.
 • Alle de døde lever op, hvis du eller dine holdkammerater scorer på modstandernes mål.
 • Beskytteren kan ikke dø før resten af holdet er døde, derefter har beskytteren 3 liv.
 • Spillet slutter når alle deltagere på det ene hold er døde.

 

Hvilke tiltag er der?

I vores aktivitet har vi valgt at inddrage et nyt tiltag i hver runde af spillet. Man kan også spille med alle tiltag på samme tid.

 1. Når man har bolden, må man ikke bevæge sig og man skal derfor skyde til en medspiller for at komme frem.
 2. En madras kommer ind til hvert hold som man evt. kan bruge som skjold/gemmested.
 3. Medbestemmelse – holdene skal sammen finde nye regler/tiltag.

 

Hvad er vores mål og fokus koblet med teori?

Formålet med denne aktivitet er at børnene skal lære, at indgå i et praksisfællesskab. Definitionen ifølge Lave og Wenger er læring noget, der sker i et fællesskab. For at denne sociale læring sker, mener Wenger at begrebet praksisfællesskaber er en afgørende faktor(Sederberg et al. 2017:70-72).

Aktiviteten skal derudover støtte dannelsen af nye relationer. Derudover har vi fokus på, at skabe trivsel gennem idræt og det sociale fællesskab i aktiviteten. “Trivsel er et udtryk for et velbefindende, der giver følelsen af overskud, gåpåmod, handlekraft og glæde ved at være sammen med andre” (Sederberg, Kortbek & Bahrenscheer 2017:98).

Selve spillet er eksperimenterende, da deltagerne får mulighed for at få nye roller, samt medbestemmelsen i tredje tiltag. Mængden af bolde og vores tiltag gør, at opmærksomheden omkring den enkelte spiller bliver mindre. Aktiviteten er et læringsrum, hvor deltagerne kan opleve tryghed og meningsfuldhed, og der skabes her plads til at finde deres eget niveau og præmisser at deltage på.

LET’S GO!!!

Alexandra, Bo, Frederikke, Jonas, Mia og Nikolaj fra hold SB11B (IBS Profil)

Litteratur

 • Sederberg, M., Kortbek, K. & Bahrenscheer, A. (2017). Bevægelse, sundhed og trivsel i skole og fritid. Hans Reitzels forlag.    
 • Statens institut for folkesundhed. (2014). Skolebørnsundersøgelsen 2014. S. 94-99. Fundet d. 19 September 2018 på: http://www.hbsc.dk/downcount/HBSC-Rapport-2014.pdf

CPE16o-SB11B
CPE16o-SB11B