Levefællesskaber i dagtilbud – 4-6 år.

Hvorfor?

“Gør vi nok for inklusionen og hvad kan vi gøre anderledes?”

Det er de spørgsmål vi startede ud med, da vi gav os i kast med vores

projekt. Vi så for os en mulighed for, at åbne op for nogle fællesskaber der rakte ud over institutionernes grænser og som skabte relationer familierne imellem. Vi så nogle muligheder for at inkludere børn i udsatte positioner, hvad end det bundede i funktionsnedsættelser, psykosociale vanskeligheder eller andre ydre omstændigheder.

Alle har brug for sociale tilhørsforhold, både børn og voksne, og vi mener at det er vigtigt, at skabe de gode, stærke, sociale kompetencer allerede tidligt i barndommen. Dette kunne gøres gennem etablering af levefællesskaber.

 

Hvordan?

Levefællesskaber er komplekse størrelser, der ikke bare kan vedtages og så trylles frem af ingenting. De skal fremelskes og de skal som udgangspunkt være ønskede, for ikke at kollapse under deres egen vægt.

Men hvordan skaber man interessen blandt beboerne i et lokalområde til at ville hinanden? Hvordan får man folk til at ønske at tage del i aktiviteter, når de måske føler at de allerede har nok, i de udfordringer et almindeligt familieliv bringer?

 

Hvad?

Vi startede projektet med at drømme stort! Vi skulle have fat i alle børn og alle børnefamilier og på tværs af alle typer af institutioner! Det tænker vi stadig kan være det endelige mål. At dette projekt kan være grobunden, spiren, der leder til en større udbredelse. Der hvor vi derimod vil starte, er på en knap så ambitiøs skala. Man SKAL ikke nødvendigvis kravle før man kan gå, men man skal dog kunne gå før man løber et marathon, og vi vil finde vores ben ved at bevise bærerdygtigheden i ideen i enkelte kommuner. Vi starter med at skabe nogle arrangementer nogle gange om året, på tværs af udvalgte institutioner.

Vi har blandt andet hentet inspiration fra Levefællesskabet Hertha, et landsbysamfund i Østjylland, bygget op omkring principper om socialt fællesskab, ligeværdighed og personlig frihed. Der er 140 beboere, hvoraf målet er at de 110 skal være normalthæmmede og de resterende 30 udviklingshæmmede. Alle bor side om side, mange arbejder i de lokale værksteder og er bidragende til at byen bliver et godt sted at leve.

 

Vi har arbejdet ud fra begreberne om bridging, social og kulturel kapital, inklusion og det fælles tredje, og til seminariedagen vil vi præsentere vores projekt i en pitch og lave en aktivitet med de studerende.
CPE15o-SE12