Pædagoger engagerer sig i livsmiljøer, hvilket gør deres perspektiv centralt ift. en etablering af et hus der giver børn og ældre en mulighed for, at få en hverdag hvor samspil med en anden generation er i centrum.

Bryde med traditionerne

I valgfaget social innovation og entreprenørskab bliver vi som studerende udfordret i at tænke innovativt og finde løsninger der skaber social værdi i praksis. At tænke innovativt indbefatter ikke nødvendigvis skabelse af noget nyt, men betegner en udviklingsproces.

I dag er der tradition for at opdele institutioner i brugergrupper ud fra alder. På den måde får den enkelte ingen erfaringer med andre aldersgrupper end deres egen gennem institutions livet. Vi har derfor valgt at stille spørgsmålstegn ved måden at etablere institutioner på.

Vi oplever at, børn og ældre i dag ikke kommer hinanden ved, og ønsker derfor at bryde med de aldersopdelte institutioner. Tanken er at pædagoger, vha. strategien bottom-up kan blive medskaber af et hus, hvor samspil mellem forskellige aldersgrupper kan skabe forståelse og respekt, samt en gensidig tolerance og hensynsfuldhed.

Levehuset

Levehuset er et hus der samler en integreret daginstitution og et plejehjem under samme tag. Netop disse aldersgrupper har hver især nogle værdier som den anden part kan profitere af. Ved at skabe et samspil og danne relationer på tværs af de to generationer kan børnene give de ældre et socialt liv, hvor nærvær og fysisk kontakt vil medføre en øget livskvalitet. Da det er et gensidigt samspil, vil børnene få en ro i nærværet med de ældre, samtidig med at samværet bliver en naturlig del af børnenes socialiseringsproces.

Levehuset gør op med det fixed mindeset der er i samfundet, hvor traditionen er at aldersopdele institutioner. I dag møder børn i daginstitutioner og ældre på plejehjem, personale der agerer på baggrund af deres faglighed og lovgivninger, de agerer på baggrund af en systemverden. Levehuset bliver et hus hvor ældre og børn får en hverdag sammen, hvor de bevæger sig frit rundt i hinandens private sfære, deres livsverden. På den måde kommer deres livsverden i spil på en anden måde, end traditionelt. Børnene og de ældre bliver ligeværdige i mødet, som vil skabe bedre forudsætninger for samspil.

At tænke institutioner på denne måde vil med tiden medføre et paradigmeskift ift. den traditionelle måde at aldersopdele institutioner på.
CPE15o-SE12
CPE15o-SE12