I forbindelse med vores valgfag ” Kreative udtryksformer – skabende leg, æstetik og fællesskab” fået kendskab til forskellige æstetiske udtryksformer, hvor vi har i vores gruppe valgt at tage udgangspunkt i kreative kassefortællinger, skyggeteater. Vi har arbejdet med lys, skygger og skabende historiefortælling. Vi har valgt denne aktivitet, da vi gerne vil have børnene til at udtrykke deres frie fantasi og dermed optræde i en fiktiv rolle samtidig med, at de er sig selv i den virkelige verden. Vores målgruppe er skolebørn i indskolingsklasserne. Vi har valgt at gøre brug af SMTTE- modellen i sammenhæng med vores videns og færdighedsmål, i forhold til at kunne målsætte, tilrettelægge og evaluere vores planlagte aktivitet. 

 

Aktiviteten: 

Formålet med vores aktivitet er at børnene selv skal deltage aktivt og dermed leve sig ind i aktiviteten. Der skal være mulighed for at børnene selv skal kunne skabe deres egen kassefortælling, ud fra hvad barnet kender til eller interessere sig for. Børnene danner og bidrager til fortællingen ud fra egen fri fantasi, hvor der ikke stillet krav til. Den rolle vi som pædagoger optræder i aktiviteten, er at understøtte og tilpasse legen efter barnets behov og kunne holde rammen. Det er vigtigt at vi som pædagoger viser at vi er her for at kunne hjælpe, og dermed vise at der ikke er noget rigtigt og forkert, men at alle muligheder er åbne. 

Pædagogen viser et skyggeteater, hvor der afspilles lyde henover. Dette skal være med til at, inspirere børnene, og får et æstetisk udtryk og får dannet et igangsættende impuls, hvor de så danner ud fra egen fantasi og kreativitet egen kassefortælling via skygger, lyde og figurer. Pædagogen sørger for at alle materialer og redskaber er til rådighed, og at der bliver understøttet undervejs og fastholdt aktiviteten. Dette er med til at fastholde det potentielle rum ( Austring og Sørensen, 2006) . Børnene bliver delt op i grupper ift. hvor mange deltagere der er, ca. 2-4 pr gruppe, hvor de selv kan sidde og klippe figurerne og skabe en fortælling. Efterfølgende kan børnene ved brug af digitale medieformer, finder de forskellige relevante lyde og dermed optager fortællingen. Til sidst præsenteres kassefortællingerne i fælleskab, hvor lydfilerne afspilles i baggrunden. 

     

Materialer: 

Kasser : En stor kasse til hver gruppe, lommelygter, telefon evt. andre lyskilder, papir

Figure: Papirer, tape, sakse, pinde

Rum: Brug et rum hvor skyggerne fremmes tydeligt 

Lyde: Ipad eller andre lydmedier

Didaktiske overvejelser:

Med fokus på værkstedsarbejde og rollelege, har vi valgt at tage udgangspunkt i Malcolm Ross` model for undervisning i kunstfagene (Austring & Sørensen, 2006, s. 155). Ifølge Malcolm Ross er det igennem en skabende proces, at man ud fra indtryk får en impuls. Det børnene får af æstetisk indtryk er, at vi som pædagoger fremviser vores egen skyggeteater, hvor de så mulighed for, at kreerer deres egen fortælling via fri fantasi og leg. Der opstår et udtryk, når børnene selv får lov til at udføre aktiviteten, og dermed bearbejder deres oplevelser ved at skabe noget nyt, hvor de så udformer et udtryk via fortælling. Børnene udforsker og eksperimenterer sig frem til et udtryk, og en bearbejdning af de impulser og fantasier, aktiviteten satte i gang. Selve aktiviteten foregår i et fælles potentielt rum, og betragtes derfor som en kollektiv æstetisk læringsproces. Barnet spejler sig i den skabende proces undervejs, både via fortællingen men også i form af andre formudtryk. Dette kan man koble til den æstetiske fordobling ( Austring og Sørensen, 2006, s. 172). 

Gruppe 7: Adisa, Blerina, Dana & Iman

Litteratur: 

Austring, B. D., & Sørensen, M. (2006). Æstetik og Læring. København: Hans Reitzels forlag.

 

 

puce19-ku03s
puce19-ku03s
puce19-ku03s