Monica 101153197, Sofie 102143626, Simone 102143549, Claudia 102151543 og Heidi Knudsen

 

Levende vendespil

 

Kom og vær med til en sjov, kropslig og udfordrende leg for børn i alderen 3 – 5 år.

Vi skal bruge vores fantasi og bevæge os som alverdens dyr, lige fra frøer til farlige tigere. I legen er der også en dyre-detektiv som skal gætte og bruge sin hukommelse for at løse det store dyrevendespil! Det forgår i et stort dejligt lyst lokale, med god plads til sjov og bevægelse.

 

Aktiviteten styrker og støtter op om børnene sociale relationer og kompetencer, bevægelses glæde, stimulering af sanser, inklusion, dannelse og den kognitive udvikling.

I starten vil aktiviteten være deduktive i det vi forklare og sætter rammerne for legen. Hen af vejen vil legen blive mere induktiv, idet børnene selv kan bestemme bevægelsen og lyden.

For at inkludere alle børn, har vi indført den pædagogiske bagdør som giver mulighed for at alle kan være med, det kunne f.eks. være ved at der kan være to detektiver frem for en hvis det er for svært alene.

 

Formålet med aktiviteten er at sætte fokus på børns livskvalitet, trivsel og sundhedsfremme. Vi vil være med til at skabe motivation og bevægelses glæde hos børnene. Igennem legen vil børnenes almene handlekompetencer blive berørt, både de kropslige, idrætslige, personlige og sociale handlekompetencer. De vil b.la. lære at kommunikere, samarbejde, tage initiativ og tænke selvstændigt. [1]

Brugerens livskvalitet defineres som: En dynamisk interaktion mellem brugerens sociale netværk, brugerens selvopfattelse og brugerens mestringsevne, der giver mulighed for at fremme brugerens positive udvikling.[2] Aktiviteten giver mulighed for at styrke livskvaliteten ved at sætte rammer for at skabe et socialt netværk, ved at give barnet mulighed for at mestre noget og derved få en positiv selvopfattelse.

 

Gruppe

 

[1] Model – Helle Rønholt – almene handlekompetencer (s.64)

[2] Larsen, Den sunde krop i bevægelse 2010 kap. 3 (s. 85)
CPE15o-SB14