Sundhedsfremme og bevægelse

                                        

 

                       Aktivitet til seminardag.

 

I vores gruppe har vi valgt at have fokus på bevægelses glæde, da vi finder det interessant hvordan vi, som pædagoger, kan fordre børns sundhed. Når vi vælger at bruge begrebet sundhed gør vi det ud fra WHO’s definition: “Sundhed er et fuldstændigt stadium af fysisk, mentalt og socialt velvære og ikke kun fravær af sygdom og svaghed” (Jensen 2010, s. 222). Denne definition har vi valgt at have fokus på, da denne netop har et positivt syn på begrebet sundhed. På baggrund af dette, har vi valgt at igangsætte en målrettet pædagogisk aktivitet, hvor vi vil undersøge hvordan vi som fagpersoner kan understøtte bevægelses glæde.

 

Vi har i vores gruppe valgt at bruge legen Levende vendespil.

Alt afhængig af hvor mange deltagere der er med, er der én eller to der ”er den”. Den eller de går lidt væk, ind i et andet rum eller i hvert fald udenfor se og hørevidde. Deltagerne går sammen 2 og 2 og vælger sammen en bevægelse der er deres. Når alle er klar stiller de sig forskellige steder på ”banen” (ikke lige op og ned ad deres makker). Den/dem der ”er den” kommer ind igen og begynder at gå rundt mellem deltagerne. Når de prikker en deltager på skulderen skal hun eller han lave den aftalte bevægelse. Så gælder det for dem der ”er den” at finde de par der hører sammen. Når der bliver fundet et par skal de gå ud til et aftalt sted, så man til sidst kan tælle stikkene sammen og finde en vinder. Hvis der kun er 1 der ”er den” kan man eventuelt gøre det på tid så når flere har prøvet at ”være den” kan man finde en vinder.

Dette er en aktivitet der fremmer bevægelse og samarbejde. Den kan laves med store børnehavebørn eller skolebørn. Følelsen af at samarbejde kan føles forskelligt alt afhængig af om din partner er én du kender godt eller én du slet ikke kender.

I legen kan man få brugt alle dele af kroppen da der ikke er nogen grænser for hvilken bevægelse man laver. Det kan være simpelt som et klap eller kompliceret som en break dance bevægelse. Så hvis man er lidt genert kan man ”bare” nøjes med at lave en lille bevægelse som et klap på sit hoved eller lignende. Men ellers er der helt frit spil.

Til studieaktiviteten har vi valgt at tilpasse den til voksne og gøre legen lidt sværere. Så parrene skal vælge 2 bevægelser der skal laves pr. gang. Det vil sige at hver par aftaler 2 bevægelser der skal laves i en bestemt rækkefølge. På den måde kommer hukommelsen også i spil. Ud over hukommelsen kommer også koncentration, engagement , fordybelse, motivation og energi i spil.

Pædagogens rolle er at skabe en aktivitet som er tilpasset målgruppen, set ud fra målgruppens forudsætninger, både motorisk, individuelt og socialt. Når aktiviteten er justeret efter målgruppen, vil målgruppen føle en sejr, når aktiviteten er ovre. Derved danner vi grobund for bevægelses glæde.

 

Gr. 11. Maiken, Jusuf, Khadija og Bonnie.
pucf18-sb61