I Kulturmøder og Interkulturalitet har vi igennem modul H arbejdet med ligestillingsidealet i det danske samfund. I modul I arbejdede vi videre med begrebet i en anden form, da vi ønskede at udvikle en pædagogisk øvelse, der skal fordre en didaktisk læringsplatform mellem pædagogisk personale og unge mennesker. Målet med legen er at træne unge mennesker, samt pædagogisk personale, i at udvikle sig reflekterende og være kritiske både på sociale medier, men også i mødet med det ukendte – herunder i de kulturmøder og kulturforskelle, der er i samfundet.

 

 

Målgruppe

I denne øvelse er vores målgruppe folkeskoleelever, hvor de sociale medier er en integreret del af deres hverdag. Vi har valgt denne målgruppe, da den repræsenterer en gruppe mennesker med en bred vifte af forudsætninger i livet. Gruppen består dermed også af de såkaldte “inklusionsbørn”, der fra en pædagogisk vinkel oplever stigmatisering på linje med andre minoritetsgrupper. Med inklusionstanken in mente – altså at det er normen, der skal inkludere, og ikke minoriteten der skal tilpasses, – har vi udviklet en øvelse, der fokuserer på den bredere børnegruppe fremfor de, der falder udenfor normen. Øvelsen er designet således, at den kan tilpasses til andre borgergrupper som f.eks. mennesker med udviklingshæmning eller mennesker, der er psykisk sårbare.

Øvelsen

Øvelsen består af forskellige scenarier. De enkelte scenarier kan være et billede, fra eksempelvis en gruppe eller en nyhedsside. I hvert scenarie skal deltageren i legen vælge en handling. Det kan være at dele, like, scrolle videre, kommentere etc. Deltageren skal tage et valg hver gang og dermed forholde sig til, hvordan de reproducerer eller behandler det indtryk, de får fra mediet. Derefter er det muligt for facilitatoren af legen at diskutere med deltagerne, hvorfor de har valgt den handling, de har. Øvelsen bygger på centrale pædagogiske begreber fra forrige valgmoduler, såsom narrativer, diskurser og normkritik. Vi har arbejdet med det, der er “i spil” og “på spil” i udformningen af et pointsystem, der har til formål at skabe en oplevelse af netop dette.

Afrunding

Med vores projekt sætter vi fokus på en normkritisk tilgang til mediernes fortællinger om kulturstereotyper samt de diskurser, de er med til at reproducere. Vi fandt medierne relevante, i kraft af rollen som den fjerde statsmagt, og dermed har en enorm indflydelse og magt i kulturen.

 

Julie Rønne Nielsen: 101163012

Lærke Als: 101163108

Diana Ileri: 101163119

Mads Sørensen: 101163098

CPF16o-KI12
CPF16o-KI12