CPE16o-KU12Introduktion

Vi er gennem modul H og I blevet undervist i vigtigheden i æstetiske og kreative læreprocesser i praksis. I kreative aktiviteter kan barnet i den skabende proces, bearbejde ubevidste oplevelser, som det kan have svært ved at udtrykke med ord. Under æstetiske udtryksformer bliver fantasien og kreativiteten stimuleret og udfordret gennem brug af forskellige materialer, medier og formsprog, og er med til at udvikle den kulturelle samfundsforståelse. Denne eksperimentering er med til at skabe innovative kompetencer, og det at kunne have individuelle holdninger. (Bennyé D. Austring 2017)

Hvis man ser på æstetiske læreprocesser i et læringsorienteret perspektiv, kan det være med til at børn husker det lærte bedre, da erfaringsdannelsen er forbundet med nydelse. (S. Tonsberg 2015)

Hvis man kigger mere fællesskabsorienteret på det, kan æstetiske processer også være med til at være et inkluderende redskab. Her har vi lært begrebet æstetisk fordobling som betyder, at man i fællesskabet løbende supplerer og komplementere hinandens udspil, hvor man udvikler og får nye indsigter i forskellige metoder, f.eks måden man benytter materialer på, som inspirere den anden part til at udforske dette. I fællesskabet øger man altså ens kompetencer og udvikling. (Austring og Sørensen, 2006)

 

Feltbesøg

Vi var ude i en institution i Charlottenlund for at interviewe børn og pædagoger.

Børnene havde stor interesse i bøger, samt snakkede meget om youtube videoer og spil på deres ipad.

Pædagogen og selve institutionen var meget kritiske i forhold til den digitale udvikling. Det blev italesat, at de helst ville vente så længe som overhoved muligt, med at få det inkorporeret i institutionslivet.

Med inspiration fra besøget og børnenes interesser, synes vi, at det var relevant at tage udgangspunkt i en bog. Derudover vil vi tage fat i børnenes interesse for de digitale medier via appen Puppet Pals, som tager udgangspunkt i historiefortælling. Vores mål er at rykke pædagogernes syn på brugen af digitale medier, men samtidig bruge det i æstetiske processer ligesåvel som det kan bruges som et sprogudviklende værktøj.

 

Endelige Aktivitet

Vi kom efter felt-besøget frem til, at en aktivitet der både involverede bøger og film var essentiel, for at rumme børnenes lyst og nysgerrighed. Aktiviteten vil forløbe sig over 3 dage fra kl 9:30 til 11:30, eller så længe børnene kan holde koncentrationen.

Den første dag vil vi læse bogen “Lille frø” for børnene, hvorefter børnene bliver delt op parvis, og bliver tildelt en skotøjsæske hvor siderne er foldet ud af. I skotøjsæsken males en kulisse, med inspiration fra bogen. Bogen vil ligge til inspiration på bordet, i form af lamineret A4 sider. Børnene vil dygtiggøre deres farvelære ved, at de kun får tildelt primærfarverne blå, rød og gul, ligeledes hvid. De vil have deres hænder, pensler og svampe i forskellige former og størrelser, til at male.

Anden dag vil børnene have til opgave at lave det rumlige landskab, altså objekter, figurer, huse og lignende. Der vil være modellervoks, ståltråd, ostevoks, genbrugspap, papir, limpistol, lim og maling til rådighed. Her vil bogen fortsat ligge til inspiration.

Tredje dag får børnene mulighed for at bruge deres æstetiske produkt som legerekvisit, ved at skabe en fortælling ud fra deres kulisse og figurer, og filme det med Puppet Pals. De bliver her delt op i to grupper af 6 børn.

 

Skrevet af:

Rozerin Ekici

Anna Sofie Kruuse Andreasen

Julie Verhaeghen Kegel

 

Litteratur:

Austring, Sørensen. (2006) ”Æstetik og læring, en grundbog i æstetiske læreprocesser”, 1. udgave. Hans Reitzels Forlag

Bennyé D. Austring, (2017) Kapitel 3. Æstetik og pædagogik i et samfundsperspektiv: I Æstetikken tilbage i pædagogikken, På opdagelsesrejse mod ukendte mål. 1 udgave, Forlag Dafolo

S. Tonsberg (2015) Er æstetik en løftestang for læring?, i Asterisk NR 73

CPE16o-KU12
CPE16o-KU12V
CPE16o-KU12V
CPE16o-KU12V
CPE16o-KU12V
CPE16o-KU12V
CPE16o-KU12V