Det er med tanke i vores specialisering, som er dagtilbud hvor målgruppen er 0-6 år, at vi har valgt aktiviteten “Lille Ib oplever bevægelsesglæde”.

Beskrivelse af “Lille Ib oplever bevægelsesglæde”
Børnene får tildelt eller vælger en rolle, som de er i aktiviteten. Det kan være Lille Ib, Mor, Far, Bjørneunge, Søløverne, Is eller Ven, og stiller sig op i en rundkreds med ryggen mod midten. Da deltagerantallet kan variere, kan det give mening at give flere den samme rolle og danne endnu en rundkreds.
Når rollerne er fordelt og rundkredsene dannet, læser pædagogen fortællingen “Lille Ib i Zoologisk Have” højt for dem. Hver gang en deltager hører sin rolle blive læst op, skal deltageren løbe en runde rundt om rundkredsen. Sådan foregår legen indtil fortællingen er læst færdig.

Mål og rammer
Det er en aktivitet, vi vurderer egner sig bedst til de lidt ældre børn inden for dagtilbud, altså omkring 3-6 års alderen. Grunden til at vi vurderer det, er, at aktiviteten har til formål at vække nogle grundfølelser, såsom spænding og glæde, samt at skabe bevægelsesglæde for de deltagende. Samt at udvikle og understøtte koncentrationsevnen, da man både skal lytte til fortællingen, og løbe når ens egen rolle bliver nævnt. På denne måde er vi med til at fremme børnenes kognitive evner og handlekompetencer.
Derudover er det en aktivitet, hvor deltagerantallet kan variere, da alle får tildelt en rolle og på den måde aktivt deltager i aktiviteten. De fysiske rammer kræver ikke det store, dog skal der være plads til at deltagerne kan løbe rundt om rundkredsen, uden at støde ind i hinanden eller andre objekter.

Didaktiske overvejelser for aktiviteten “Lille Ib oplever bevægelsesglæde”
De didaktiske overvejelser, vi har gjort os i forbindelse med denne aktivitet, har primært været at kunne tilrettelægge en bevægelsesaktivitet, som er med til at skabe bevægelsesglæde. Vi er på forhånd bevidste om, at de børn der skal lave denne aktivitet har et tilhørsforhold og derudover er fysisk, følelsesmæssigt og socialt involverede med hinanden. Vi har tidligere nævnt, at vi mener, at denne aktivitet er bedst egnet til børn i alderen 3-6 år, dette er på baggrund af udfordringsniveauet. Det skal være tilpasset således at børnene finder det interessant og samtidig synes, at det er sjovt at være deltagende. Vi har ligeledes haft faglige overvejelser i forhold til motivation og hvordan vi kan sætte aktiviteten i gang, sådan at alle forhåbentligt har lyst til at deltage.

Fortællingen “Lille Ib i Zoologisk Have”
“Det var en fin sommerdag, da LILLE IB og hans FAR og MOR besluttede, at de ville en tur i Zoologisk Have. LILLE IB kunne godt lide de søde BJØRNEUNGER. Efter at have set længe på BJØRNEUNGERNE, syntes LILLE IB’s FAR og MOR, at de skulle gå videre. LILLE IB og FAR og MOR nåede derpå hen til SØLØVERNE, som LILLE IB og hans FAR og MOR syntes var smaddersjove. Det var ved at være fodringstid, og LILLE IB fik lov til, af sin FAR og MOR, at købe sild til SØLØVERNE. Efter at have fodret SØLØVERNE gik LILLE IB og hans FAR og hans MOR hen til kiosken, hvor LILLE IB af sin FAR og sin MOR fik lov til at få en IS. Da LILLE IB havde spist ISen syntes LILLE IB og hans FAR og hans MOR, at det havde været en lang dag, og så tog LILLE IB og hans FAR og hans MOR hjem igen. Da LILLE IB var kommet hjem, tog han over til sin bedste VEN. Til sin bedste VEN fortalte LILLE IB om sin tur til Zoo sammen med hans FAR og MOR. LILLE IB fortalte sin VEN om alle dyrene, men især om de søde BJØRNEUNGER, og om SØLØVERNE, der fik sild. Det allerbedste var nu ISen, som LILLE IB havde fået af sin FAR og MOR.”

Ane Hoe Lorentzen, Mie Leifhøj Larsen, Oliver Schou-Schmidt & Sara Elholm Jørgensen
puce21-sb03
puce21-sb03