Igennem vores VK forløb – sundhedsfremme og bevægelse har vi valgt at fokusere på dans, trivsel, bevægelsesglæde og det “fælles tredje” som vi gennem vores undervisning har fået viden om.

I vores projekt har vi valgt at beskæftige os med mellemtrinnet i en almen folkeskole, hvor vi har planlagt et linedance forløb, som foregår over seks gange i en idrætsundervisning. Grunden til at valget faldt på dette, var for at give børnene mulighed for at lære at udtrykke sig gennem æstetiske læreprocesser. Da vi skulle planlægge aktiviteten gjorde vi brug af den didaktiske SMTTE- model skrevet af pædagogisk Center af Kristiansand.

Derudover valgte vi at udføre projektet på en sådan måde, at børnene havde mulighed for medbestemmelse i form af at være med til at vælge sangen, samt de trin der skulle sættes sammen til en sekvens. På den måde får de muligheden for at benytte deres kreative sider, men også muligheden for at lærer fra sig, og ikke mindst føle sig set.

SMTTE model (Målgruppe: Folkeskole, mellemtrinnet. (4. – 6. klasse):
Sammenhæng: Masser af plads. Musik.
Mål: Målet er at få styrket de unges grovmotorik, samt at alle bliver inkludere og motiveret til kreativ udfoldelse igennem rytmik improvisation og dans.
– I linedance får børnene brugt diverse sanser og bevægelser. De skal for eksempel bruge grovmotorikken til, at få bevæget deres ben i takt med musikken og synkront med de andre dansere. Derudover får de også arbejdet med deres vestibulærsans i forhold til forskellige bevægelser, som også kræver at de bruger deres kinæstetiske sans.
– I vores aktivitet er det vigtigt at alle individer føler sig anerkendt og inkluderet i fællesskabet og der bliver skabt rammer for en flow tilstand.

Tegn: Flow, bevægelsesglæde og fuld deltagelse.
Tiltag: Børnene får medbestemmelse ved at en lille gruppe på fx 4-5 finder på et linedance “move” til næste uge, som resten af klassen senere skal udføre i fællesskab.

Evaluering: Løbende evaluering; Hver gang efter aktiviteten skal den aktivitetsansvarlige bruge 5 min sammen med deltagerne og høre hvad der var godt, samt hvad kunne gøres anderledes. Eventuelt kunne deltagerne komme med forslag til næste gang.

Lavet af Karoline, Anna, Usumani, Jacob og Simone
puce18-sb04
puce18-sb04
puce18-sb04
puce18-sb04