Vi arbejdede i modul H med målgruppen – uledsagede flygtninge unge og havde på modul I til hensigt at arbejde videre med samme målgruppe. Vi har dog ikke haft mulighed for at komme ud i praksis og afprøve den metode, vi havde udarbejdet. Vi vil i stedet præsentere et pædagogisk tiltag, som først og fremmest handler om at se det enkelte menneske som individ, uden at kategorisere personen ud fra dennes pædagogiske målgruppe. Kultur kan blandt andet ses som noget, der konstant er i bevægelse (Iben Jensen 2014), og det samme kan man sige om livets træ. Livets træ symboliserer den enkeltes livsfortælling, og metoden giver den enkelte mulighed for at forme sin egen narrative fortælling og dermed selv bestemme definitionen af sig selv.

”Den fortolkning af vores liv, som vi som mennesker foretager os, sker nødvendigvis i lyset af de narrativer, der er tilgængelige i vores kultur. Menneskelig erfaring er derfor altid medieret af
fortællinger, og vi kan kun forstå vores liv gennem disse. At leve er kort og godt en søgen efter narrativer, dvs. en søgen efter at skabe mening med livet – at gøre det til mere end en biologisk proces” (Mogensen, 2005, s. 6)

For at lave ’livets træ’ kræver det, at reflektere over egne værdier, begivenheder der har gjort indtryk, retninger du har haft eller ønsker dig i livet, betydningsfulde mennesker du har mødt på din vej, bedrifter du er stolt af eller glad for at du har opnået, problemer og udfordringer i hverdagen og færdigheder du har brugt og bruger til at håndtere disse udfordringer. Hver ting på træet har sin egen betydning, hvor rødderne for eksempel står for livets værdier. Formålet med metoden er at sætte nogle refleksioner i gang hos brugeren og den professionelle, som kan være med til at se på den enkelte person som individ og dermed udfordre det etnocentriske syn på dennes kultur. I vores tilfælde havde vi til formål at benytte denne metode med en af de uledsagede flygtninge unge, med hensigt om, ikke at se på den unge udelukkende som flygtning, men som en person der har flygtet og samtidig har andre fortællinger end denne. Derudover var det også vigtigt for os, at han skulle reflektere over, at han er mere en blot end flygtning. Ved at lave denne øvelse med brugeren ville det give os mulighed for at vise den unge, at vi også har kulturelle ligheder, og dermed gøre et ’os og dem’ til et fælles vi.

CPE16o-KI13