Introduktion

Aktiviteten foregår på en klub beliggende i Frederiksberg kommune. Aktiviteten blev udført med 8 børn fra 5. årgang, hvor vi anvendte musik lokalet og det kreative værksted. Projektet var et 2 delt projekt, hvor den første del indebar drama og musik, og den anden kreative udtryksformer, hvor deltagerne ville blive udfordret med håndværksmæssig kunnen.

Erling Lars Dale beskriver; undervisningen har en start, midte, og en slutning. Tempo rytme, varighed, forløb, spænding, lærings “episoder” og dramaturgiske strukturer.

(Kilde, Dale, E.,L. (1998): Pædagogik og Professionalitet, Klim)

Aktiviteten del 1

Aktiviteten startede med en opvarmnings leg i form af samling med dramaøvelser; ved at starte noget de kender i forvejen (samling), er det med til at give ro og tryghed, da de kan reflektere til noget de kender.

Samlings legen gik ud på, at de skulle sidde i en rundkreds, og på skift forestille at være noget (en sten, en tennisspiller, rockstjerne, en orm etc.), og fortælle det til personen ved siden af, uden at sige noget, men anvende krop og mimik. Det samme princip som stilleleg.

Derefter gik vi i gang med den oprindelig leg, som var en ramme leg.

Rammeaktiviteten er en kollektiv legeform, der ligger op til det skabende, improviserende, og medbestemmende, og er åben for deltagelse på mange niveauer og måder. Her er det pædagogen, der sætter rammerne og børnene/brugerne, der fylder dem ud. Ramme aktiviteten giver den enkelte mulighed for at deltage på sin egen måde og bidrage på sit eget udtryk indenfor rammen.”

(Kilde: Vorre, G. (2006): Musisk æstetisk virksomhed og pædagogisk-didaktiske overvejelser knyttet hertil. I: Gravesen Thore, David, Pædagogik- Introduktion til pædagogens grundfaglighed (s, 297). Hans Reitzels Forlag.
Aktiviteten:

Frederiksberg kommune havde udvalgt en gruppe børn, som skulle på ekspedition rundt i hele verden, og besøge nogle destinationer, men rejsen ville foregår i en luftballon. Børnene forestillede sig, at et tæppe var ballonen. Jeg valgte børnene en efter en, hvor de skulle bestemme landene vi skulle besøge, og hvad der skulle ske der. Et eks.; vi fløj til London og besøgte voksmuseet. Her skulle deltagerne “være” en voksfigur de selv bestemte, og skulle holde positionen i 45 sek.

Aktiviteten sluttede af med en ny samlings leg, hvor de skulle synge slut på deres egen måde, og opvise noget samtidig.

Del 2

Forløbet afsluttede jeg i det kreative værksted, hvor børnene fik lov til at udforske monotypi – enkelttryk på deres egen måde. Dette valgte jeg både som en afstressende aktiviteten efter en vild aktivitet, men samtidig for at arbejde med deres håndværksmæssig kunnen.

Her er der nogle billeder af deres udtryk med monotypi.


CPE16o-KU11S