Vi har profilen ”udsatte boligområder” og vi er mange der er blevet mødt af formindsket sansestimulation hos børnene i vores tidligere praktikker. Sansestimulation kan være en god måde at barnet lære og kunne registrere sig hensigtsmæssigt i fx sociale sammenhænge eller større fællesskaber, som vi oplever børn i udsatte boligområder mangler i praksis. Så vi har derfor valgt at undersøge hvordan lyde er med til at påvirke vores humør. Vi skal lege med de forskellige lyde, hvor høresansen bliver udfordret. Det gør vi ved at opdele holdet i to hvor den ene del af gruppen, bliver præsenteret for noget musik som vi mener symbolisere glæde, og hvor den anden del af gruppen bliver præsenteret for noget sørgeligt musik. Derefter sætter vi noget neutralt musik på, for at kunne se hvilke slags reaktioner vi får når det hverken er sørgeligt eller glædesfyldt.

 

Vi har valgt at dele op børnene i 2 grupper på 14 i hver, hvor vi kort holder en introduktion til aktiviteten. Bagefter deler vi os op i 3 siden vi er en grupper på 6, og forklarer så kort i grupperne nogle teori om musik og følelser, samt hvad det vil gøre med os som enkelt individ. Efter de har tegnet til deres første sang, får de så høre den naturlige sang og tegner så det de føler til den. Efter at de så har hørt begge sangene giver de os de to tegninger de har lavet, for så bytter børnene over til den anden side af rummet hvor de så får at vide noget nyt og så skal tegne til den anden sang. Når børnene både er blevet introduceret for sangene, samt har lavet tegningerne vil vi så have en opsamling hvor vi i plenum stiller nogle planlagte spørgsmål, hvor de både kan komme med indspil, samt får set hinandens værk.

 

Mål og rammer

 

  1. Målet med vores aktivitet er at finde ud af hvordan musik påvirker vores følelser samt sanseoplevelser forskelligt. Formålet er at give gode sanseoplevelser, hjælpe med mangel på sansestimulation og øve at udtrykke ens følelser.

  2. Vores målgruppe er indskolingen. Hvor vi vil prøve aktiviteten af i de forskellige klassetrin, da børn udtrykker sig forskelligt ift deres alder. Aldersgruppen er derfor mellem 6-10 år.

  3. Aktiviteten egner sig til ca mellem 25 og 30 børn på samme tid. Vi vil dele børnene op i to grupper.

  4. Ift de fysiske rammer, så skal vi kun bruge et stort lokale hvor børnene kan deles op i to grupper i hver ende af lokalet. Børnene skal kunne sidde/ligge på gulvet mens de udføre aktiviteten. Vi skal bruge to computeren hvor der kan afspilles musik fra og vi skal have papir til hvert barn som de kan tegne på. Vi skal have tusser og oliefarver i så mange farver som muligt, som børnene kan bruge til at tegne med. Børnene lytter til musik mens de tegner. Den ene gruppe får en glad sang og den anden får en trist sang, men vi fortæller ikke børnene hvilke sange det er. De skal derfor selv udtrykke sig ud fra musikken uden at vi påvirker dem ved at sige “det her er en glad sang”. Til sidst sætter vi en neutral sang på som begge grupper skal lytte til. Ved den neutrale sang skal børnene selv vurdere hvilken tone, lyd m.m. sangen udtrykker.

  5. Af materialer vil vi benytte os af papir som børnene skal tegne på, samt tusser i alle mulige farver, samt oliefarver. De skal her få mulighed til at udtrykke sig så meget det lar sig gøre ved brug af de få materialer vi giver dem, men hvor de da har et bredt udvalg af nettopp farver. Vi vil tage med 2 computere som børnene får lyttet til i de delte grupperne.

Vi har fået inspiration fra Lisa Ahlmann, “Bevægelse og udvikling” til at opbygge vores aktivitet som omhandler sanser, herunder høresansen. Kroppen består af særlige sanse modtagelige celler som kan være følsomme over for forskellige påvirkninger som de hver især er beregnet til at modtage. Eksempler på dette kunne være  tryk, kulde/varme, lys og lydbølger. Høresansen (auditive sans) kommer af det latinske ord auditors. Ordet hentyder ofte til processen, der opstår efter selve sansningen. Sansningen kan fx foregå i øret og består af opfangelse af lydbølger. Dette stimuleres ved lyd som igangsætter lydbølger, der så registreres ved vibration af små knoglestrukturer og væskefyldte buegange i det indre øre. Selve høresansen er anatomisk tæt knyttet til labyrint sanserne. Labyrintsansen (ligevægtssansen) sidder i det indre øre og det er her vores orientering i et rum aktiveres (Ahlmann, 2008, s. 68)

Sanseintegrationen hos børn og voksne er hjernens evne til at sortere, organisere og bearbejde sanseindtryk, samt forstå information fra den omgivende verden og fra kroppen. Nogle børn har svært ved at finde sig tilrette i det sociale fællesskab og det kan være et tegn på mangel af sanseintegrationen. Sanseintegration er en forudsætning for udviklende leg og læring hos barnet. Dette sker bla. ved stimulation gennem aktiviteter. Det kan være svært at se barnets manglende indlærings- og adfærdsvanskeligheder, da det ikke er lige så iøjnefaldende som fysisk skade. Den manglende sanseintegration kan medfører, at barnet kan have svært ved at lære, men også begå sig hensigtsmæssigt i sociale sammenhænge. Derfor har vi valgt at fokusere på høresansen. (Ayres, 2009, s. 25)

 

Gruppe: Hina, Rabia, Jenny, Yasemin, Kaya, Asraa.

Litteraturliste:

 

Ahlmann, L. (2008). Bevægelse og udvikling. Hans Reitzel. (s. 68) (s.74)

Ayres, A. J. (2009). Sanseintegration hos børn. Hans Reitzel. (s 25) (s. 26)

 

LINK:

Glad musik:

https://www.youtube.com/watch?v=V9VQ6hNJiEI

 

Trist sang:

Starter fra: 0: 45-

https://www.youtube.com/watch?v=aWIE0PX1uXk

 

Neutral sang:

https://www.youtube.com/watch?v=0J_z7RjLZfo

 
puce19-ku08