CPE15o-KU18M                                                               Lydmeditation

Nanna Josephine Tinggard

Diana Ismailovska

Kompetencemål: Den studerende kan skabe rammer for, lede og udvikle kreative erfarings- og læreprocesser, som understøtter og inspirerer mennesker til at arbejde kreativt med musiske og æstetiske udtryksformer og kulturskabende virksomhed.

Som pædagog i den nye folkeskolereform har vi mulighed for at gennemføre en aktivitet eller et forløb i den understøttende undervisning, folkeskoleven 2014 § 16 a ” Den understøttende undervisning skal anvendes til forløb, læringsaktiviteter m.v. der har enten har direkte sammenhæng med undervisning (..) Som i dette tilfælde kunne være musikundervisningen eller billedkunst. ”.

Formålet med understøttende undervisning er at sikre at eleverne møder forskellige måder at lære på, at de har tid til faglig fordybelse og at de får mulighed for at arbejde med et bredere udsnit af deres evner og interesser. I skoleregi skal læreren i samarbejde med pædagogen planlægge undervisningen ud fra fagets kompetencemål f.eks. Musik eller billedkunst. Didaktikken byder ind her med tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af læringsforløb, samt inddrager nye arbejdsformer og læringsmiljøer, i vores tilfælde anvendte vi SMTTE- modellen, for at understøtte kompetencemålet.

Æstetik defineres som, ” Æstetik er en sanselig symbolsk form, der rummer en fortolkning af os selv og verden og som kan kommunikere fra, til og om følelser”, altså har æstetik noget at gøre med at give et personligt udtryk gennem en bestemt symbolsk form og mediering, som appellerer til følelser, og hvis man arbejder aktiv med dette æstetiske udtryk, kaldes det ” æstetisk virksomhed”. En æstetisk læreproces er en skabende proces, hvor man bruger fantasien til at omdanne indtryk og en impuls til et udtryk gennem et æstetisk medie.

Eksempel på æstetisk læreproces

Vi har været i en 0 klasse på Frederiksberg i deres understøttende undervisning. Vores mål med aktiviteten var at understøtte kompetencemålet, og fremme samt inspirere det enkelte barns indtryk som gav til udtryk på en tegning via afslappende musik, som vi kaldte lydmeditation. I arbejdet med at omdanne forskellige indtryk til udtryk, gennem æstetiske virkemidler, har børnene oplevet en æstetisk læreproces. I arbejdet med lydmeditationen, er det vigtig at forklare grundmodellen for igangsættelse af æstetiske læreprocesser.

Børnene lyttede til afslappende musik, gennem musikken blev hvert barn bedt om at tegne hvad musikken repræsenterede for dem hver især. Gennem dette skabte de et indtryk som kom til udtryk. En empirisk læring, som blev udgangspunkt for deres skabende proces. Denne læreproces knytter sig til det sanselige møde med omverden, som registreres følelsesmæssigt. En æstetisk læring, hvor de omdannede indtrykket til nye udtryk gennem det æstetiske virkemiddel musik. Denne proces bearbejder og omformer tanker og følelser til en æstetisk form. Og til sidst en diskursiv læring, da de var færdige med deres tegning og gengav deres proces og produkt. En proces som formidles gennem kendte symboler og tale.

 

 


CPE15o-KU18M