Profil

Gennem profilen; social innovation og entreprenørskab er vi blevet inspireret til sammen at skabe sociale projekter i vores lokalmiljø. Vi har deltaget i innovationsprocesser, for derigennem at skabe nogle andre livsbetingelser og udviklingsmuligheder for borgerne i praksis. På den måde bruger vi vores pædagogfaglighed til at handle entreprenant og kompetent i et direkte samarbejde med de mennesker som arbejdet angår. 

Projekt

Lyt for Livet er en frivillig forening, som arbejder for at skabe en platform, hvor borgere og studerende på de social- og sundhedsfaglige uddannelser kan indgå i dialog om borgernes levede erfaringer. Gennem dialogen bliver der skabt et rum, som forbinder livs- og systemverdenen. Formidlingen af livshistorierne sker via forskellige faglige formater; oplæg, interviews, workshops m.m. Foreningen udvikler et tilrettelagt uddannelsesforløb, hvor borgernes kompetencer til at være at oplægsholder styrkes. Lyt for Livet arbejder desuden for at etablere et samarbejde med jobcentre og andre relevante aktører, så det tilrettelagte uddannelsesforløb kan fungere som led i borgernes praktikforløb.

Pædagogik

I vores udviklingsproces har det optaget os, hvilken oplevelse borgerne får ved at videreformidle egen livshistorie. I den forbindelse har vi forholdt os selv samt borgere og samarbejdspartnere til Bruno Latours aktør-netværk-teori, hvor han tydeliggør aktanternes gensidige påvirkning af hinanden, alt efter hvilken kontekst de befinder sig i (Blok, 2013). Med det menes, at det for os er svært at forudsige, hvilken gavn, borgerne vil få ved at dele deres livshistorie. I projektet har det for os været efterstræbelsesværdigt at borgeren bliver i stand til at formidle sin livshistorie, herunder med respekt for at det er ens egen. Derudover udvikles retoriske og menneskelige kompetencer, som kan bruges i fremtidig beskæftigelse.

Udarbejdet af:
Andreas Gnefke
Emma Ervø
Sophie Orbesen
Trine Damgaard
Pædagogstuderende på profilen Social innovation og social enreprenørskab (SISE). Specialiseringen social-special.
puce18-se01
puce18-se01
puce18-se01
puce18-se01
puce18-se01
puce18-se01