Lyt til løven

Mindfulness og yoga

 

Målet med yoga aktiviteten, er at kunne få børnene ned i gear, så de kan bruge lidt energi før middagen. Gennem mindfulness vil vi gerne opnå, at børnene kan finde mere ro i sig selv. At børnene oplever nærvær og har fokus på at være til stede. Målgruppen er fra de ældste vuggestuebørn og helt op til førskolebørn. Jo ældre børnene er jo mere avanceret kan yoga øvelserne udføres. Der kan være alt fra 2 – 5 børn, da vi fokuserer på at have fokus på en mindre gruppe. Ved at vi har en mindre gruppe børn, kan det også være med til at skabe relationer og dermed opnå bedre trivsel, og motivation til udførelsen af yoga øvelserne.

Rammerne skal helst være et rum/ sted hvor der kun er en aktivitet i gang, sådan at der ikke er nogle forstyrrende elementer til stede under aktiviteten. På den måde kan man bedre opnå nærvær og koncentration hos børnene. Man kan bruge en lille måtte til hvert barn, men aktiviteten kan også laves uden at gøre brug af nogen egentlige materialer.

Vi laver børne yoga øvelser ud fra en yoga bog der henvender sig til børn. Vi udvælger ca. 10 øvelser som vi mener passer til målgruppen. Vi viser øvelserne ved selv at udføre dem. Herefter laver vi afspænding af kroppen, hvor der vil være en af os fra gruppen som læser en tekst op, hvor vi får afspændt kroppen mens der afspilles mindfulness musik.

 

Vores didaktiske overvejelser er baseret på, en case om en dreng Karl – Emil, som har nogle udfordringer i vuggestuen. Karl Emil har en udadreagerende adfærd, og kan ikke sidde stille længere tid ad gangen, hvor det især er et problem under måltiderne. Det vi vil opnå med vores aktivitet som er yoga og mindfulness er at kunne skabe ro og styrke Karl – Emils fokus i en længere periode.

 

Maj – Britt Jensen, Marie Bach, Anita Franck og Amire Jakupovski
puce19-sb03