Må vi høre din fordom?

 

I Valgmodulet Kulturmøde og interkulturalitet har vi beskæftiget os med alle typer for kulturer. Vi har selv været ude på feltarbejde og observere forskellige kulturer, diskuteret hvilke fordele og ulemper der kan komme ud af et kulturmøde og vi har arbejdet med vores egen interkulturalitet, altså arbejdet med at møde andre kulturer med respekt og se kulturen fra brugernes perspektiv.

Vi har i modul H haft et observerende blik i vores feltstudie. I Modul I har vi bevæget os fra det observerende til at agere i en kulturel praksis. Det har givet os mulighed for at skabe et forum, hvor vi kan arbejde med kulturmøder og kulturelle fællesskaber i pædagogisk praksis. Vores projekt er at skabe en intervention i pædagogisk praksis, hvor vi kan lære og erfare hvordan forskellige perspektiver kan berige og understøtte hinanden og arbejde med kulturel diversitet.

Fokusset for vores intervention er ’Fordomme i kulturmødet’. Vi erfarede ud fra vores feltarbejde, hos et samlingssted for flygtninge og asylansøgere, og senere gennem vores kulturanalyse at der eksisterede fordomme om Danmark, fordomme vi blev overraskede over. Vi havde samtidig fordomme før vores besøg hos dem. Vi fandt dette interessant og har derfor valgt at arbejde videre med hvilke fordomme der opstår i kulturmødet. Vi ønsker at arbejde hen imod at skabe et forum, hvor vi kan tale åbent om disse fordomme, hvor vi sammen kan udveksle erfaringer og forhåbentlig få en større indsigt i de forforståelser og forskelligheder vi alle besidder.

Vores oplæg til seminardagen vil bestå af en uddybelse af vores fokus for den kulturelle intervention. Derudover vil vi inddrage jer i nogle aktiviteter (’Alle os’ og ’Fordomsbogen’), så vi sammen kan udveksle vores fordomme. Vi håber at i på selve seminardagen kan give os erfaringer, som vi kan evaluere og arbejde videre med, før vores intervention i praksis.

Efter seminardagen, har vi en aftale med ’IA sprog’, som er et center for danskundervisning til udlændinge og flygtninge. Dermed vil vi arbejde videre med den målgruppe, som vi observerede i vores feltarbejde. Hos ’IA sprog’ skal vi holde en workshop, indeholdende dialog om fordomme i kulturmødet og derudover gennemføre de samme aktiviteter, som vil blive præsenteret på seminardagen.

 

Kulturmøde og interkulturalitet. CPE15o-ki11 Agnete H. Bæk, Camille F. Haveman, Maj kamp & Mie h. hansen

CPE15o-KI11
CPE15o-KI11