Hvad: En udkørende bus med remedier til madlavning og dertilhørende nødvendigheder. Maden bliver lavet med og til hjemløse i lokalområdet. 

 

Hvordan: I kraft af samarbejde med diverse supermarkeder henter vi madvarer/råvarer fra kæderne, som ellers stod til udsmidning grundet udløbsdato. Dette sker via donationer gennem CSR (Corperate social responsibility) fra supermarkedskæderne.

 

Hvornår: Mandag, onsdag og fredag kl. 12.

 

Projektets formål: At give hjemløse mulighed for at udfolde sig kulinarisk, få stimuleret deres sanser, få dem positivt aktiveret og samtidig få fyldt noget mad i deres maver. Udover det fungere maden som et fælles tredje og der åbnes derved et rum for samtale over madlavningen. Derudover er der også et grønt aspekt i forhold til madspild og et mål om, at bussen skal være selvforsynende.

 

Målgruppe: Hjemløse 

 

Teorier: Empowerment, det fælles tredje, low arousal og inklusion. 

 

Kort beskrivelse: Madøret er et projekt som er lavet i forbindelse med profilen social innovation og entreprenørskab. Vi er blevet bedt om at lave et social innvoativt projekt som løser flere problematikker. I Madørets tilfælde kæmper vi for en give noget værdighed tilbage til folkene på gaden mens vi bekæmper madspild. Vores indgangsvinkel startede et andet sted men det vil vi komme nærmere ind på i den mundtlige del hvor vi bla. vil snakke om vores arbejdsprocess. Vi endte på Madøret da vi begge to havde en passion for madlavning og for målgrup

pen. Vi har prioriteret højt at få de hjemløse til at aktivere deres sanser som lugtesans, følesans, og smagssans. Vi kunne godt tænke os at Madøret skabte en samtale med de hjemløse over madlavning. For eksempel hvis en af de hjemløse som laver mad laver en ret fra hans barndom at han så snakke om sin barndom eller et godt minde om en forældre eller bekendt som lavede mad ell

er de lavede mad med som barn eller ung.

Som en del af forløbet på social innovation og entreprenørskab blev vi tilbudt mulighed for at komme til Berlin og lave feltarbejde. Projektet Madøret lavede feltarbejde i et åbent køkken som lavede mad til flygtninge med et eller flere handicap. Stedet var styret af frivillig da storset alt social arbejde i Berlin bliver finansieret af kirken. Vi blev inspireret på flere parametre og fik etableret et samarbejde over landegrænser NÅR vores projekt bliver realiseret.     

  

 

 
puce19-se01