Mærk på naturen og brug din fantasi

Vi byder velkommen i værkstedet til en aktivitet, hvor du skal bruge din fantasi og kreativitet til at skabe figurer, skulpturer eller andet 3-dimensionelt. Vi har været på jagt i naturen efter lækre materialer, så du har rig mulighed for at udfolde dine æstetiske og kreative sider. 

 

Valgfaget “Kreative udtryksformer – Billede og værkstedsarbejde“ introducerer den studerende for kendte og ukendte materialer, som giver den studerende mulighed for at opdage, eksperimentere og udfordre sig selv og opdage nye kreative muligheder, som kan tænkes videre i kreative forløb med børn.   

 

Står du i praksis og mangler idéer til, hvad du skal lave med en børne-gruppe i alderen 3-6 år, så byder efteråret på mange skønne elementer i naturen, som de kan bruge til at udfolde deres fantasi og kreativitet. Skab en impuls hos børne-gruppen, ved at tage dem med ud under åben himmel og find kastanjer, agern, pinde, sten, blade eller hvad naturen ellers byder på af materialer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den norske forsker Arne Trageton belyser børns tredimensionelle og rummelige billedarbejde. Han er inspireret af Piagets teori om barnets kognitive udvikling, der henviser til hvordan børn primært udvikler sig gennem deres konkrete handlen. De bruger deres sanser og samler indtryk, når de udforske deres verden (Ringsted & Froda 2008: 205-206). Ligeledes kan børnegruppen med denne aktivitet, sanse og samle indtryk i naturen, og får videre mulighed for at arbejde kreativt og skabende med disse indtryk hjemme i værkstedet. 

 

Ifølge dramapædagogen Malcolm Ross, starter æstetisk virksomhed med en impuls, der kan beskrives som en drivkraft, der igangsætter den æstetiske virksomhed. En følelse eller en idé, som inspirerer til at skabe. Idéen er, at hvis man tager en børnegruppe med ud i naturen for at samle materialer og lader dem mærke og dufte naturen, vil dette stimulere deres sanser og vække deres nysgerrighed, så de kan inspireres og får lyst til at skabe noget. Som pædagoger, skaber vi i værkstedet rum for at børnegruppen kan lave 3- dimensionelle figurer/skulpturer mm., men uden ellers at sætte nogle rammer. Rammerne og begrænsningerne ligger i de materialer, der er til rådighed og ellers er det blot fantasien der sætter grænser. I værkstedet bruger børnene deres sanser, fantasi og håndværksmæssige kunnen, til at skabe noget, med de materialer, vi har været ude i naturen og indsamle. Hele processen skulle gerne være sjov og legende for børnene (Ringsted & Froda 2008: 30-31). Det er ikke resultaterne, der er vigtige, men mere processen og følelsen man har undervejs, mens man skaber. 

 

Vi håber, at du vil være med til bruge din fantasi og kreativitet til at skabe 3-dimensionelle figurer/skulpturer mm. i værkstedet med lækre materialer fra naturen. 

 

 

Bidrag til seminardags-kataloget, Seminardag d. 1.november 2019  er skrevet af Gruppe 5:

Louise Berg

Nikoline Pehrsson 

Sarah Møller Haagensen

Kamilla Jerome Andersen

 

Litteratur:

Ringsted, S & Froda, J. (2008). ​Plant et værksted​. (3. udgave) København: Hans Reitzels Forlag
puce17-ku05v
puce17-ku05v
puce17-ku05v
puce17-ku05v
puce17-ku05v
puce17-ku05v
puce17-ku05v
puce17-ku05v
puce17-ku05v
puce17-ku05v
puce17-ku05v